Schoonmaak vastgoed gemeente Westland – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak vastgoed gemeente Westland

Illustratie: Pixabay.com

Met deze aanbesteding wil de gemeente Westland één dienstverlener contracteren die kwalitatief goede schoonmaak levert voor de locaties van gemeente Westland. Bij de invulling van deze werkzaamheden wil gemeente Westland dat maximaal ruimte wordt geboden om werkzaamheden uit te laten voeren door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij is het belangrijk dat de dienstverlener de kwaliteit en continuïteit van de schoonmaak garandeert. Daarnaast is het belangrijk dat de dienstverlening over alle locaties meer uniform wordt uitgevoerd in plaats van situationeel per locatie.

De opdracht omvat de volgende onderdelen:
• het verzorgen van resultaatgericht schoonmaakonderhoud;
• het uitvoeren van glasbewassing, gevelreiniging en dakreiniging;
• het uitvoeren van inspanningsgericht vloeronderhoud in gymzalen;
• het uitvoeren van additionele werkzaamheden;
• het bijvullen van de sanitaire verbruiksartikelen;
• het beheren van de voorraad en bestellen van de sanitaire verbruiksartikelen voor alle locaties;
• het uitvoeren van ad-hoc (regie) werkzaamheden, die niet in de overeenkomst zijn vastgelegd maar wel gerelateerd zijn aan schoonmaakdienstverlening en glasbewassing.

De opdracht bestaat uit de verzorging van de bovenstaande werkzaamheden voor 63 locaties van de gemeente Westland. Van deze 63 locaties zijn er 21 locaties met benodigde reiniging van vloeroppervlak. Voor de overige locaties geldt dat er alleen glasbewassing, gevelreiniging en dakreiniging nodig is. De totale oppervlakte van de genoemde 21 locaties is 7740 m2. Het is niet passend om de opdracht op te delen in meerdere percelen omdat is gebleken dat het onderwerp van de aanbesteding door meerdere ondernemingen binnen de relevante markt wordt aangeboden. Bovendien wil de gemeente één partij contracteren die alle schoonmaak verzorgd voor het genoemde aantal locaties voor een meer uniforme dienstverlening.

De gemeente Westland volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. De gemeente heeft ervoor gekozen om een looptijd van maximaal zes jaar aan te gaan. In eerste instantie wordt de opdracht gegund voor een periode van drie jaar omdat er inspanning nodig is om alle dienstverlening over te nemen van de huidige leveranciers. Na deze drie jaar is
het mogelijk om de overeenkomst, onder dezelfde voorwaarden, elke keer met één jaar te verlengen.

Er wordt een schouw georganiseerd op een vijftal locaties om een beeld krijgen van het werkgebied. De vijf  locaties samen zijn naar mening van de gemeente voldoende representatief voor alle locaties. Daarom wordt er alleen een schouw aangeboden op de genoemde locaties. De schouw vindt plaats op 7 december 2023. Indien u bij de schouw aanwezig wenst te zijn dan dient u om 10:00 uur aanwezig te zijn op locatie 1 (“De Vang” -Gymzaal en Multifunctioneel Centrum- Lange Spruit 86 2291 LC Wateringen. Voor de schouwing kan men zich niet later dan maandag 4 december 10:00 uur via de berichtenmodule van Tenderned.

Bron: Tenderned zondag 26 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317801

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 28 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *