Bouwteam renovatie Haagse Hotelschool – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam renovatie Haagse Hotelschool

Foto: Google Streetview

De afgelopen jaren is gebleken dat de huisvesting van HTH ( Haagse Hotelschool) aan de Brusselselaan (Campus Den Haag) niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd en de ambities van HTH wat betreft onderwijsvernieuwing en een duurzame en efficiënte bedrijfsvoering. De beperkingen van het gebouw zijn deels van bouwkundige en installatietechnische aard, maar ook functioneel en wat betreft duurzaamheid sluit het gebouw niet meer aan bij de ambities van HTH.

Het gebouw van HTH aan Brusselselaan dateert oorspronkelijk uit 1966. In 1994 is de vleugel aan de zuidwestzijde van het gebouw (de ‘Wing’) gedeeltelijk gesloopt en vervangen, in 1998 is ook de vleugel aan de noordoostzijde van het gebouw (de ‘Auditoriumvleugel’) gedeeltelijk vervangen c.q. uitgebreid. Reeds sinds deze periode is het onderhoud van het gebouw verwaarloosd, waardoor sprake is van grootschalig achterstallig onderhoud.

Gedurende 2018 zijn door HTH diverse varianten t.b.v. renovatie beschouwd en eind 2018 is een besluit genomen tot grootschalige renovatie in combinatie met een functionele verbetering van kantoor- en onderwijsruimten. In het voorjaar van 2019 is dit plan door HTH – in samenwerking met een architectenbureau en een technisch adviesbureau – uitgewerkt tot het niveau van een voorlopig ontwerp (VO), waarbij op onderdelen het niveau van een definitief ontwerp (DO) is behaald teneinde de gewenste kwaliteit voldoende vast te kunnen leggen.

HTH is voornemens om in de periode juni/juli 2020 – april 2021 het project Renovatie Brusselselaan uit te voeren. HTH wenst door middel van onderhavige procedure een opdracht aan te besteden voor een ‘Bouwteam renovatie Brusselselaan’, op grond waarvan de opdrachtnemer zowel advies- en ontwerpdiensten ten behoeve van het uitwerken van het VO tot een DO en vervolgens een Technisch c.q. Uitvoering gereed Ontwerp (TO) als de realisatie van het project dient te verrichten. Gezocht wordt een geschikte bouwteamaannemer die op basis van het reeds beschikbare VO zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van uitvoerings- en kostentechnische aspecten van bouwtrajecten kan inzetten.

Het sluiten van een Bouwteamovereenkomst in relatie tot deze aanbesteding is onder voorbehoud van het verkrijgen van de vergunningen, contracteren HTM betreffende gebruik van het beoogde terrein voor de tijdelijke huisvesting tijdens de renovatie en definitieve goedkeuring van de de Raad van Toezicht van HTH. Zie hiervoor ook Haagse hotelschool zoekt tijdelijke huisvesting 

Bron: Tenderned 10 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/174757

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *