Snoeien en Rooien van bomen in Buren, Neder-Betuwe, Tiel – Aanbestedingsnieuws

Snoeien en Rooien van bomen in Buren, Neder-Betuwe, Tiel

Foto: Pexels.com

Aanbesteder én Opdrachtgever is de gemeenschappelijke regeling Avri. Avri geeft invulling aan de afvalzorgplicht in de gemeenten Buren, Culemborg, West-Betuwe, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Voor deze acht gemeenten verzorgt Avri de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen, ontwikkelt Avri het gemeentelijke afvalstoffenbeleid, handhaaft Avri de
afvalstoffenverordening en verzorgt Avri de voorlichting over afval. Bij het inzamelen van grondstoffen staat hergebruik voorop.

Voor de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, Tiel en West-Betuwe (deels) beheert Avri ook de openbare
ruimte. Dit is het IBOR werkgebied van Avri. Het gaat hierbij om het onderhouden van bomen, bestrijding
van ziekte en plagen, gazons, beplantingen, bermen, watergangen, sportparken, begraafplaatsen, ruimen
van zwerfafval, onderhoud van wegen, vegen, onkruidbeheersing op verhardingen, straatmeubilair, riolering
en rioleringsgemalen.

De dienstverlening betreft het planmatig snoeien van bomen. Het planmatig snoeien in het IBOR werkgebied omvat de volgende aantallen:
Buren jaarlijks circa 4500 stuks, Neder-Betuwe jaarlijks circa 2750 stuks, West-Betuwe jaarlijks circa 1000 stuks en Tiel jaarlijks circa 2000 stuks. Verspreid over de IBOR gemeenten worden jaarlijks bomen verwijderd. Dit is ook onderdeel van deze raamovereenkomst. Het gaat hierbij om kleine aantallen en individuele bomen. Het kappen van bomen in deze raamovereenkomst is gebaseerd op de bomen die bij de inspecties zijn afgekeurd en noodkapbomen, daardoor zullen ze verspreid staan in een IBOR gemeente. Het verwijderen van bomen in het IBOR werkgebied omvat de volgende aantallen: Buren jaarlijks circa 200 stuks, Neder-Betuwe jaarlijks circa 100 stuks, West-Betuwe jaarlijks circa 100 stuks en Tiel jaarlijks circa 120 stuks.

De opdrachtgever verwacht dat er middels deelopdrachten een bedrag van € 275.000,-, per jaar, aan werkzaamheden uit deze raamovereenkomst voortvloeit. Genoemde aantallen en bedrag zijn gebaseerd op het verleden, hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend.

Bron: Tenderned 12 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/174842

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *