Bouwteam onderzoekskas Bleiswijk – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam onderzoekskas Bleiswijk

Deze openbare Europese aanbesteding heeft tot doel het sluiten van een bouwteamovereenkomst om in bouwteamverband te komen tot een Technisch Ontwerp (TO) en Bestek dat voldoet aan de eisen en wensen van opdrachtgever zoals geformuleerd in het Beschrijvend. De geraamde waarde van deze opdracht is €19.500.000.
De opdrachtnemer waarmee de bouwteamovereenkomst wordt aangegaan heeft, na goedkeuring van het bestek door ppdrachtgever, het recht als eerste een prijsaanbieding te doen voor de realisatie van het goedgekeurde bestek. aanvaarding van de prijsaanbieding en het bestek door opdrachtgever resulteert als dan in een aannemingsovereenkomst tussen opdrachtgever en aannemer.

Universiteit Wageningen
In deze aanbesteding geldt dat de offerteprijs door Opdrachtgever is vastgesteld op € 19.500.000, hiervan is
€400.000 gereserveerd als vergoeding voor de ontwerpfase en €19.100.000 als bouwbudget voor de realisatiefase.
Het door opdrachtgever opgestelde bouwkundig VO en PVE zijn uitdrukkelijk niet in beton gegoten. opdrachtnemer wordt uitgedaagd om in het bouwteam en in deze aanbesteding alternatieven voor te stellen waarmee optimaal invulling wordt gegeven aan de geformuleerde ambities en doelstellingen binnen de beschikbare tijd en het taakstellend budget. Het PvE “PVE faciliteiten Bleiswijk dd 12 Juli.pdf” en het bouwkundig VO “Bijlage A “Voorlopig Ontwerp.pdf” vormen de startdocumenten voor het te vormen bouwteam.
Deze moeten daarom worden gezien als een eerste uitwerking en het startpunt van een wederzijds constructieve zoektocht binnen het Bouwteam tot een definitieve uitwerking.  Alle overige bijlagen B t/m J zijn daarbij ondersteunend.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *