Ontwerpdiensten cellencomplex verzamellocatie Land Forum – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpdiensten cellencomplex verzamellocatie Land Forum

Als onderdeel van de huisvestingsplannen voor de politie Eenheid Oost Brabant en enkele andere politie-eenheden, is gekozen voor huisvesting op de locatie Land Forum te Eindhoven aan de A2. De geeraamde opdrachtwaarde is 700.000 euro.

Deze opdracht omvat ontwerp- en advieswerkzaamheden voor de nieuwbouw van een cellencomplex, van ca. 2600 m2 bruto vloeroppervlak. Als kader voor het ontwerp geldt een door de politie opgesteld Masterplan. Het voornemen is om de architect van het masterplan een toetsende verantwoordelijkheid te geven.

De stedenbouwkundige opgave, integrale afstemming van gebouwen en buitenruimten en supervisie voor ontwikkeling en uitwerking van het gehele terrein met collectieve infrastructuur ligt bij Posad Maxwan. Gevraagde adviesdiensten De opdracht zal als één perceel worden uitgevraagd, waarbij de Politie een integraal ontwerpteam uitvraagt waarbij o.a. de volgende disciplines vertegenwoordigd zijn: Integrale ontwerp- en kostencoördinatie Architectuur en bouwkundig ontwerp, architectuur en inclusief interieur en de bij het gebouw behorende buitenruimte bouwfysisch, welzijns- en duurzaamheidsadvies

Bouwfysisch en duurzaamheidsadvies Beschrijving aanbesteding: Het ontwerp van het cellencomplex vindt plaats conform de niet-openbare procedure, als bedoeld in hoofdstuk 3 van het ARW 2016. In de selectiefase kunnen alle geïnteresseerde ondernemingen/ consortia zich aan melden als gegadigde. Op basis van de door hen ingediende aanmeldingen selecteert de Politie, door het toepassen van de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria maximaal 5 ondernemingen die toegelaten worden tot de inschrijvingsfase.

In de inschrijvingsfase zal de inschrijvers gevraagd worden een aanbieding te doen op basis van deze uitvraag en documenten. Gunning vindt plaats op basis van Beste Prijs-Kwaliteit verhouding, waarbij de nadruk op de kwaliteit zal liggen. De inschrijfvergoeding is vastgesteld op 10.000 excl. btw

Daarnaast zullen, in een separate aanbesteding, de ontwerpdiensten van de kantoren en overige specials op Land Forum aanbesteed worden. Die aanbesteding wordt als concurrentiegerichte dialoog, als bedoeld in hoofdstuk 4 van het ARW 2016, gehouden.

Bron: Bijlagen Aanbestedingsstukken

De Politie streeft ernaar om de inspanning en kosten voor partijen zo beperkt mogelijk te houden in de Inschrijvingsfase. Naar verwachting’ zijn dit de gunningscriteria, waarbij de verhouding tussen prijs en kwaliteit ca 30%-70% zal zijn.

1. Honorarium:

2. Visie op het ontwerpproces (plan van aanpak met o.a. risicoanalyse, een planning, de projectorganisatie en sleutelfiguren inclusief Cv’s van het in te zetten team, samenwerking met opdrachtgever)

3. Visie op de opgave, uitgewerkt op basis van de vier kernwaarden uit het URKP a. gebruikswaarde b. belevingswaarde c. toekomstwaarde d. omgevingswaarde

Bron: Tenderned, 4 december 2023
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/318570

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *