Bouwteam MFA Zwammerdam – Gemeente Alphen a/d Rijn – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam MFA Zwammerdam – Gemeente Alphen a/d Rijn

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: © Gemeente Alphen a/d/ Rijn

In samenwerking met diverse stakeholders, zoals SCOPE Onderwijs (Basisschool Oranje Nassau), Veiligheidsregio Hollands Midden (VHM), Voetbalvereniging Zwammerdam (VVZ), Junis Kinderopvang, Stichting Dorpshuis Zwammerdam en diverse verengingen, zal de gemeente Alphen aan den Rijn als penvoerder (en daardoor als Opdrachtgever) optreden en deze aanbesteding uitvoeren. Het doel van de aanbesteding is om een bouwteamovereenkomst met een te selecteren marktpartij aan te gaan, die binnen de gestelde mijlpalen, de gestelde kwaliteitseisen en het vastgestelde budget de opdracht met een positief resultaat realiseert. De geselecteerde marktpartij neemt deel in een bouwteam.

Aanbesteder wenst in de kern van Zwammerdam een multifunctionele accommodatie (MFA) van ca. 2.800 m2 te realiseren welke tegen de voetbalkantine van VVZ aan dient te worden gebouwd. De voetbalkantine van VVZ wordt op kleine schaal verbouwd. De MFA zal bestaan uit een gymzaal, meerdere multifunctionele ruimten, een kinderdagverblijf, een
buitenschoolse opvang, een school en een brandweerkazerne. Het ontwerp van de MFA Zwammerdam is in nauwe samenwerking met de toekomstige gebruikers samengesteld. De toekomstige gebruikers betreffen de Oranje Nassau School,
Junis Kinderopvang, VHM, muziek- en toneelvereniging, gymvereniging, VVZ en buurthuis Zwammerdam. De MFA Zwammerdam is ontworpen in twee bouwlagen met een bvo van ca. 2.835 m2 aan binnenruimte en buitenruimten met o.a. schoolpleinen en parkeervoorzieningen. Het ontwerp van het gebouw is Energie Neutraal (met o.a. WKO, warmtepomp en zonnepanelen) en alle technische installaties, zoals de werktuigkundige-, elektrotechnische- als loodgieter installaties, worden bij de bouwkundige aannemer ondergebracht. De werkzaamheden van het bouwteam omvatten in hoofdzaak het engineren van het huidige ontwerp, van het bouwkundig bestek tot een uitvoeringsgereed ontwerp, dat binnen het vastgestelde budget past. Opdrachtnemer werkt nauw samen met de gemeente en stakeholders. De huidige locatie betreft de locatie van VVZ met naastgelegen kleine kunstgrasvelden en parkeerplaatsen. Het bouwrijp maken van de locatie, zoals het verwijderen van kunstgras en hekwerken en het opbreken van de parkeerplaatsen, zal onderdeel zijn van de opdracht.

Voor wat betreft de uitvoering en realisatie (‘in scope’) gaat het om indicatief de volgende
werkzaamheden:
• Bouw- en woonrijp maken;
• Het verrichten van grondwerkzaamheden;
• Het verrichten van rioolwerkzaamheden;
• Coördineren van aansluitingen water en elektra;
• Het aanbrengen van funderingslagen;
• De bouw en oplevering van het gebouw;
• Het aanbrengen van verhardingen binnen de kavel van de MFA;
• Het aanbrengen van groenvoorzieningen;
• Het aanbrengen van een hekwerk;
• Coördinatie werkzaamheden derden;
• Bijkomende werkzaamheden.

Deze aanbesteding betreft een Europese openbare procedure. De wijze van beoordeling vindt plaats op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Opdrachtgever heeft voor het realiseren van de geformuleerde doelstellingen en de
oplevering van de MFA te Zwammerdam een maximaal budget voor deze opdracht, exclusief onderhoud, van €5.400.000,- exclusief BTW. Incl. uitwerking bouwteamfase. In de bouwteamfase wordt door opdrachtgever een bedrag van €100.000,- exclusief BTW beschikbaar gesteld voor het succesvol afronden van de bouwteamfase.

Bron: Tenderned donderdag 30 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292913

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 31 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *