Bouwteam Integraal kindcentrum Gendt – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam Integraal kindcentrum Gendt

De gemeente Lingewaard is op zoek naar opdrachtnemers, die in staat zijn om het voorontwerp van het integraal kindcentrum verder uit te werken op basis van een bouwteamopdracht. Het gaat om kindcentrum de Vonkenmorgen in Gendt. De opdracht is uitgeschreven door Kleissen Advies.

In februari 2019 heeft de gemeente Lingewaard het Integrale Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld. Hierin is opgenomen dat IKC De Vonkenmorgen in Gendt één van de scholen is die in aanmerking komt voor herontwikkeling. IKC De Vonkenmorgen in Gendt is verdeeld over twee locaties: locatie onderbouw (Schoolstraat 1) en locatie bovenbouw (Nijmeegsestraat 3). Wens van zowel de school als de gemeente is om beide locaties samen te voegen op één locatie.

Het huidige schoolgebouw is in een periode gebouwd dat er met minimale kosten een groot hoeveelheid schoolgebouwen gerealiseerd moesten worden. Dat betekende een zeer sober en doelmatig niveau, minimale isolatie en een inrichting gericht op klassikaal onderwijs. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente Lingewaard een weldoordachte keuze voor nieuwbouw heeft gemaakt om in toekomst een passende oplossing voor het
onderwijs voor het IKC De Vonkenmorgen te hebben.

©Zaz 2024

Een aantal uitgangspunten voor het nieuwe IKC zijn:
▪ Een IKC dat aansluit bij de onderwijsvisie van de school
▪ Een gezond, fris en duurzaam IKC
▪ Een goede bouwkundige staat
▪ Toepassing van duurzame materialen
▪ Lage exploitatiekosten

De werkzaamheden met betrekking tot het verder mede-ontwerpen en de realisatie van deze voorzieningen van de ‘Nieuwbouw Integraal Kindcentrum De Vonkenmorgen te Gendt’ zullen o.a. bestaan uit:

▪ Bouwkundige werkzaamheden incl. slopen bestaande opstallen, bouwrijp maken van de grond en terrein integraal kindcentrum (perceel 1);
▪ Elektrotechnische werkzaamheden integraal kindcentrum (perceel 2);
▪ Werktuigbouwkundige werkzaamheden integraal kindcentrum (perceel 2).

Bron: Tenderned, 25 februari 2024

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/327185

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *