VWS houdt marktconsultatie opleidingen keuzehulp abortus – Aanbestedingsnieuws

VWS houdt marktconsultatie opleidingen keuzehulp abortus

VWS houdt een marktconsultatie ter voorbereiding van een aanbesteding. De huidige overeenkomst met Fiom voor het ontwikkelen en bieden van opleiding, training en intervisie loopt op 30 september 2024 af. De opdracht wordt daarom opnieuw aanbesteed. De nieuwe opdrachtnemer dient verder te bouwen op hetgeen al bestaat en de opleiding, training en intervisie van FIOM door te ontwikkelen.

VWS wil er met deze consultatie achter komen of en zo ja welke partijen de gevraagde dienstverlening kunnen uitvoeren. Óf de Aanbestedende Dienst daadwerkelijk overgaat tot een (Europese) aanbesteding en zo ja, op welke manier of in welke vorm de Aanbestedende Dienst dit doet, is nog niet bekend. Dat laat men onder andere afhangen van de reacties en antwoorden die VWS ontvangt.

Foto: pixabay.com

De Marktconsultatie levert volgens VWS voordelen voor alle betrokken partijen op. De Aanbestedende Dienst constateert wat er mogelijk is, hoe de markt eruitziet en wat er leeft in de markt. Zo helpt het om de eisen en eigenschappen van de gevraagde levering/dienst zo te formuleren dat de markt op een goede wijze kan aanbieden. Daarnaast gebruikt het Ministerie de ontvangen informatie voor het bepalen van de best passende aanbestedingsprocedure. Behoefte De behoefte van VWS is een centraal en een uniform kwaliteitskader met opleiding, training en intervisie op het gebied van keuzehulpgesprekken (pijler 1) en psychosociale hulp na abortus (pijler 2).

Bron: Tenderned 25 februari 2024

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/327161

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *