Bouwteam grondstoffenhal – De Meerlanden Holding N.V. – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam grondstoffenhal – De Meerlanden Holding N.V.

Impressie: © Meerlanden N.V.

De nieuw te bouwen grondstoffenhal is 46 bij 90 meter. De constructie is opgebouwd uit staal en gevelbeplating. De lange wanden zijn aan de buitenkant bekleed met accoya hout. De kopse kanten zijn voorzien van stalen gevelplaten. De toegangsdeuren tot de hal bevinden zich aan de “achterkant” van het gebouw. De indeling van de hal is modulair ontworpen, waarbij de stortvakken middels megablokken zijn opgebouwd. In het ontwerp van de hal bevindt zich een kantoor op de begane grond en optioneel een 3- laags kantoorgebouw met toiletten, douches, pantry en een spreekruimte. De verdiepingen zijn verbonden met elkaar door middel van een vaste trap die tot een dakluik loopt. In het ontwerp van de hal bevinden zich
zonnepanelen om de aan de epc-norm te voldoen en optioneel een complete zonnestroominstallatie over het gehele dakvlak van de grondstoffenhal. Het rangeerterrein buiten is tevens optioneel.

De werkzaamheden voor de aannemer in de bouwteamfase bestaan op hoofdlijnen uit:
 Toetsen van het Definitief Ontwerp (DO) op maakbaarheid en uitvoerbaarheid;
 De mogelijkheden voor eventuele optimalisaties en kostenbesparingen in kaart brengen, voorleggen en bespreken met Opdrachtgever;
 Voorstellen van optimalisaties van Definitief Ontwerp (DO) naar Technisch Ontwerp (TO) (voor zo ver deze opportuun zijn en binnen alle randvoorwaarden passen die vast staan en zijn meegegeven in de aanbestedingsdocumenten);
 Uitwerken naar het Technisch Ontwerp (TO) en Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO), STABU-bestek en directiebegroting conform de NEN 2699 niveau 5.

De werkzaamheden voor de aannemer in de realisatiefase bestaan op hoofdlijnen uit:
 Grondwerk;
 Riolering;
 Funderingspalen;
 Betonvloeren;
 Staalconstructie hal;
 Asfalt in de hal;
 Kantoor begane grond;
 Dak- en gevelbeplating;
 Accoya gevelbekleding;
 Groene wand langszijde voorkant(constructie en beplanting);
 Luchtbehandelingsinstallatie;
 Elektrotechnische installatie (meterkasten en bekabeling);
 Brandveiligheidsinstallatie;
 Zonnepanelen conform Scios scope 12 EPC-norm ;
 Aanrijdbeveiliging;
 Grindkoffer om de hal;
 Verlichting;
 Paddenscherm.

De optionele werkzaamheden voor de aannemer in de realisatiefase bestaan uit:
 Kantoor uitgebreid met 1e en 2e verdieping;
 Zonnestroominstallatie conform Scios scope 12 complete dak;
 Rangeerterrein.

Aanbesteder is voornemens de opdracht voor de voorbereidende werkzaamheden in de bouwteamfase te verlenen in de vorm van een bouwteamovereenkomst onder de Nieuwe Regeling 2011, eerste herziening, juli 2013 (DNR 2011). Vervolgens wordt de aannemingsovereenkomst voor de realisatiefase onder toepassing van de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) uitgevoerd. De opdrachtgever heeft €6.000.000, – excl. BTW in de vorm van een taakstellend budget (plafondbedrag)
beschikbaar voor dit project. De aannemer conformeert zich, door inschrijving, aan dit taakstellend budget. Dit taakstellend budget bevat zowel de kosten voor de voorbereidende werkzaamheden die de aannemer maakt gedurende de bouwteamfase als de kosten voor de uitvoerende werkzaamheden gedurende de realisatiefase. De opties van het uitgebreide kantoor, de complete zonnestroominstallatie op het gehele dakvlak en het asfalteren van het rangeerterrein buiten maken geen onderdeel uit van het taakstellend budget. Inschrijvers dienen als onderdeel van hun inschrijving voor de voorbereidende werkzaamheden (engineering) een vaste vergoeding van maximaal €70.000, – excl. BTW van het taakstellend budget aan te bieden. In de bouwteamfase wordt op basis van de vaste vergoeding samengewerkt waarbij uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden (engineering) naar rato van de voortgang in de bouwteamfase worden gefactureerd.

In het kader van deze aanbestedingsprocedure wordt op maandag 30 mei 2022 10:00 een algemene inlichtingenbijeenkomst georganiseerd over de scope en context van deze opdracht. Geïnteresseerde ondernemers dienen zich via Tenderned aan te melden met bedrijfsnaam, naam en functie (maximaal twee personen per geïnteresseerde ondernemer). Naast de algemene inlichtingen kan de ondernemer de aanbesteder gemotiveerd verzoeken om nadere inlichtingen in geval van een rechtmatig commercieel belang die niet worden opgenomen in de Nota van Inlichtingen

Op deze aanbestedingsprocedure is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016), Europese openbare procedure (hoofdstuk 2) van toepassing. Het gunningscriterium is de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 15 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261549

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *