Bouwteam en realisatie busremise Breda – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam en realisatie busremise Breda

©ZaZ 2019

Zie ook de vooraankondiging:Vooraankondiging bouwteam en realisatie busremise Breda

De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op 7 december 2021 besloten een nieuwe busremise te realiseren. Met de aanleg van een nieuwe remise die geschikt is voor het stallen, laden en onderhouden van elektrische bussen, zet de provincie een verdere stap in haar doelstelling om het openbaar vervoer te verduurzamen. De locatie van de busremise is op een perceel van 3,8 hectare welke ligt aan de Druivenstraat in Breda, aan de Oosterhoutse Busbaan en vlakbij station Breda. Om dienst te doen als busremise zal er ook ruimte ruimte moeten zijn voor een kantoor- en kantinefunctie en parkeerplaatsen
voor het personeel,  twee was- en tankplaatsen, een werkplaats voor onderhoud van het materieel en ruimte om bussen periodiek te keuren. Het terrein dient aan twee kanten ontsloten te worden: via de Druivenstraat voor al het relevante
autoverkeer, en via de HOV-busbaan voor het busverkeer. Nood- en hulpdiensten dienen gebruik te kunnen maken van beide ontsluitingen.

Het doel van het project bestaat uit:
– Realisatie van een tijdelijke situatie: een busstalling met laadinfrastructuur busvervoer voor 66 elektrische bussen op de Druivenstraat per juli 2023, vooruitlopend op de;
– Realisatie van de eindsituatie: een complete toekomstbestendige busremise inclusief utiliteitsvoorziening per december 2024.

De tijdelijke situatie omvat op hoofdlijnen een gedeelte van de terreininrichting en de laadinfrastructuur, alsmede tankvoorzieningen voor ca. 30 dieselbussen. De eindsituatie omvat het gewenste definitieve resultaat bestaande uit de definitieve en volledige terreininrichting, laadinfrastructuur en opstallen.
Van beide delen wordt gevraagd deze zoveel mogelijk in synergie uit te werken, waarbij de mijlpaal realisatie van een tijdelijke situatie die per 1 juli 2023 in gebruik kan worden genomen, in samenhang wordt bezien met ingebruikname van de eindsituatie.

Aanbesteder acht een bouwteam als meest passende samenwerkingsvorm voor dit project. Er is één aanbesteding voorzien voor het contracteren van de aannemer/opdrachtnemer realisatie. De bouwteamfase resulteert in navolgend weergegeven twee realisatiecontracten (op verschillende momenten):
1. Een realisatiecontract voor de tijdelijke situatie, op basis van een RAW-contract of werkbeschrijving;
2. Een realisatiecontract (Engineering & Construct) voor de Eindsituatie, op basis van de UAVGC 2005.

Er dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken:
– De opdrachtgever participeert in het bouwteam van aannemer en ingenieursbureau, waarin provincie (als gebruiker), ingenieursdienst van de provincie en de aannemer (als beoogd bouwer) samen toewerken naar een definitief ontwerp voor de (tijdelijke en) eindsituatie,
– De opdrachtgever legt het bouwteam een integraal voorontwerp voor van de eindsituatie dat per december 2024 ruimte biedt voor een complete remise voor het stallen, opladen, keuren, tanken, schoonmaken en onderhouden van 159 elektrisch aangedreven ZE-bussen (peiljaar 2025), met een doorkijk naar 2035 wanneer de vloot naar verwachting zal doorgroeien naar
188 ZE-bussen. Dit ontwerp biedt tevens ruimte voor het realiseren van een tijdelijke situatie operationeel per 1 juli 2023.

De aanbesteder volgt in deze aanbesteding de openbare procedure. De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal plaatsvinden op grond van het gunningscriterium “economisch meest voordelige inschrijving” (EMVI) op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV). 

Bron: Tenderned donderdag 20 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249965

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *