Bouwteam De Hofjes Opwierde – Gemeente Eemsdelta – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam De Hofjes Opwierde – Gemeente Eemsdelta

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Hofjes bij de Rengersstraat. Foto: Google Streetview

Op 1 januari 2021 is de gemeente Eemsdelta ontstaan uit de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum en de gemeenschappelijke regelingen Werkorganisatie DEAL-gemeenten en Werkplein Fivelingo. Gemeente Eemsdelta wil samen met een aannemer een bouwteam starten voor de aanleg van openbare voorzieningen in de Hofjes te Appingedam. Dit is een samenwerkingsverband tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor een bouwproject. In een bouwteamovereenkomst
wordt de opdrachtnemer in een vroeg stadia als samenwerkingspartner betroken, om deel te nemen aan de ontwerpfase, en/of voorbereidingsfase van het project. Hierdoor kan de opdrachtgever gebruik maken van de complementerende deskundigheid van de opdrachtnemer in bijvoorbeeld maakbaarheid, ontwerp en realisatie en uitvoeringskosten. Gezamenlijk komen opdrachtgever en opdrachtnemer tot een optimaal en door de betrokken partijen gedragen integraal ontwerp en
overeenkomst voor de realisatie.

In deze aanbesteding heeft gemeente Eemsdelta voor een bouwteam gekozen, omdat de realisatie van de openbare voorzieningen in de hofjes nauw komt kijken. In de wijk Opwierde vindt veel sloop en herbouw plaats in het kader van de versterkingsopgave, waardoor er steeds verschillende percelen verbouwd worden. De bewoners van deze panden worden elders tijdelijk gehuisvest, maar de bewoners wier huis al is, of (nog) niet wordt gesloopt en herbouwd, ondervinden in de tussentijd veel werkzaamheden in hun wijk. Gemeente Eemsdelta wil dat de bewoners minimale overlast ervaren van de werkzaamheden in hun wijk. Daarnaast is het belangrijk dat de fasering van de aanleg van de openbare voorzieningen goed verloopt. Er zijn veel onderlinge afhankelijkheden in dit project tussen de aannemer(s) voor de woningbouw en de aannemer(s) voor de openbare voorzieningen, de nutspartijen en de aannemer(s) van de openbare verlichting. Ook zijn er kruisverbindingen met andere percelen op het gebied van onder andere doorstroming, riolering en elektra. In een situatie met zoveel bewegende elementen kan het daarnaast voorkomen dat werkzaamheden naar voren worden gehaald, of worden vertraagd. Gemeente Eemsdelta is op zoek naar een flexibele en communicatieve partner die in samenwerking de opdracht tot een goed resultaat brengt.

De aanbestedende dienst wenst met één inschrijver een bouwteamovereenkomst af te sluiten, voor de gehele duur van de werkzaamheden. De ingangsdatum van deze overeenkomst is het derde kwartaal van 2023.
De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de gemeente Eemsdelta, te Opwierde in Appingedam.
Voor de opdracht geldt een plafondbedrag van €4.600.000,-. Het gehele project van bouwteamfase tot realisatie dient voor dit bedrag uitgevoerd te worden. Aanbesteder voert een openbare procedure. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de in dit beschrijvend document gestelde eisen én de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 22 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292154

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 maart 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *