Bouwteampartner/aannemer Motion beweegcollege en sporthal – Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Bouwteampartner/aannemer Motion beweegcollege en sporthal – Zoetermeer

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: © Gemeente Zoetermeer

De onderstaande cijfers geven een indicatie van de te verwachten totale afname, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De nieuwe school (MOTION Beweeg College) heeft een omvang van circa 6.200m² BVO en de sporthal een omvang van circa 2.030m² BVO. De locatie is aan het van Doornenplantsoen in Zoetermeer. Het project “Nieuwbouw MOTION Beweeg College en sporthal” moet leiden tot een nieuwe (VMBO) school dat onder andere voldoet aan:
• PvE Frisse Scholen 2021
• Een inspireerde omgeving voor studenten en leraren

De sporthal moet voldoen aan:
• NOC*NSF normen
• Geschikt zijn voor lessen Lichamelijke Opvoeding van scholen in Zoetermeer
• Geschikt zijn voor de Zoetermeerse sportverenigingen
• Geschikt zijn voor wedstrijdsport (geen topsport) en gehandicaptensport
De gebouwen hebben een directe verbinding met elkaar waarbij er ook diverse gezamenlijke ruimten (gebruik) zullen zijn, zoals de entree, garderobe, kleed- en wasruimte, toilet en kantine/aula. De school en sporthal zal gebouwd dienen te worden met een (B)ENG-ambitie als uitgangspunt.

Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit, de selectie van een aannemer die gelijktijdig als bouwteampartner optreedt.
De opdracht is in twee fases gesplitst:
1. de bouwteamfase: de opdrachtnemer neemt deel aan een bouwteam. Het bouwteam bestaat uit de opdrachtgever, de architect en alle overige adviseurs (waaronder installaties, constructie, bouwfysica, bouwkosten). In de Bouwteamfase zal het concept DO worden geoptimaliseerd met behulp van de (uitvoerings)expertise van de gecontracteerde opdrachtnemer. De opdrachtnemer maakt samen met de architect het finale DO, het technisch ontwerp (TO), het uitvoeringsontwerp (UO) en werkt dit uit naar een bestek;
2. De bouw- en uitvoeringfase: realisatie van de bouwkundige-, constructie- en installatiewerkzaamheden op basis van het Uitvoeringsgereed Ontwerp. Het één en ander conform het Programma van eisen dat onderdeel uitmaakt van de uitnodiging
tot inschrijving die uitsluitend aan geselecteerde gegadigden ter beschikking zal worden gesteld.
De taken van de opdrachtnemer in het bouwteam zijn:
Opdrachtnemer stelt aan het bouwteam zijn specifieke ervaring en deskundigheid ter beschikking op het gebied van de uitvoering van (bouw)werken en de daaraan verbonden kosten om tot een voor opdrachtgever aanvaardbaar, financieel haalbaar en uitvoerbaar ontwerp, neergelegd in een bestek met bijbehorende tekeningen inclusief Uitvoeringsgereed
Ontwerp te komen. Opdrachtnemer beoordeelt mede deze tekeningen op volledigheid, consistentie en correctheid en het verstrekken van daaruit volgend commentaar. In dit traject zal gemeente Zoetermeer optreden als opdrachtgever en heeft een regisserende en toetsende rol.

Aanbesteder voort in deze aanbesteding de niet-openbare procedure. De gegunde werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd binnen een taakstellend budget. De hoogte van het taakstellend budget is gebaseerd op de door opdrachtgever vastgestelde
begroting. Het taakstellend budget voor de voorbereiding (bouwteamovereenkomst) en realisatie (aanneemovereenkomst) van de nieuwbouw van de school en sporthal is vastgesteld op € 17.750.000,- exclusief BTW. De Gemeente Zoetermeer heeft gekozen voor het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding waarbij het aspect prijs voor 60% weegt en het aspect kwaliteit voor 40%. Dit in verband met het taakstellend budget voor de realisatie van dit project.
Onder kwaliteit zal tijdens de tweede fase van de aanbesteding beoordeeld worden op:
– Plan van Aanpak Bouwteamfase (15%)
– Kansendossier duurzaamheid en circulariteit (15%)
– Kwaliteit aangeboden projectteam (10%

Bron: Tenderned woensdag 22 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292042

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 maart 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *