Bouwrijpmaken Oijensezij Noord Oss – Aanbestedingsnieuws

Bouwrijpmaken Oijensezij Noord Oss

Het onbebouwde gebied tussen sportpark Rusheuvel, Spitsbergerweg en Oijenseweg in de stad Oss is bestemd voor de nieuwe woonbuurt Oijense Zij Noord. In 2013 hebben de gemeente Oss en vier Osse vastgoedontwikkelaars een overeenkomst getekend over woningbouw op deze plek. Die bouwplannen zijn toen niet verder uitgewerkt vanwege de slechte woningmarkt. Nu die crisis voorbij is, werken gemeente en vastgoedontwikkelaars aan de plannen voor deze nieuwe woonbuurt. In Oijense Zij Noord is ruimte voor zo’n 220 woningen. Er komen 50 kavels voor zelfbouw; de bouwbedrijven Berghege, Muller, Wagemakers en Van Wanrooij bouwen de rest van de woningen. Daar zijn ongeveer 30 sociale huurwoningen bij.

Deze aanbesteding betreft het bouwrijp maken van het terrein. De opdracht is qua grootte indicatief en afgerond

  • Oppervlakte bouwterrein ca. 102.968,00 m²
  • Weg ombouwen tot bouwweg ca. 800,00m¹
  • Rioolstelsel aanleggen ca. 2.400,00 m¹
  • Grondverzetten ca. 50.000 m³.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het ontgraven van watergangen en profileren van taluds;
b. het dempen van greppels;
c. het egaliseren en profileren van het terrein;
d. het aanbrengen en onderhouden van een bouwweg;
e. het aanbrengen, onderhouden en na werkzaamheden verwijderen van bemalingen;
f. het opbreken en afvoeren van bestaande elementenverharding;
g. het opbreken en hergebruiken van bestaande elementenverharding;
h. het frezen en zagen van asfaltverhardingen;
i. het ontgraven en/of aanvullen van funderingsstrook;
j. het aanbrengen van duikersconstructies;
k. het opbreken deels kunststof GWA-rioolstelsel (buizen en putten);
l. het aanbrengen van PP-leidingen en inspectieputten GWA-rioolstelsel;
m. het aanbrengen van PP-leidingen t.b.v. huisaansluitingen;
n. het verrichten van diverse grondwerkzaamheden t.b.v. bouwrijpmaken;
o. het treffen van verkeersmaatregelen;
p. het verrichten van meetwerkzaamheden t.b.v. controleren bestaande hoogtes;
q. het verrichten van meetwerkzaamheden t.b.v. te leveren revisietekeningen;
r. het inrichten en na werkzaamheden verwijderen van een tijdelijk depot;
s. het verrichten van bijkomende werkzaamheden

De opdracht van het werk wordt gegund aan de inschrijver met de laagste prijs.

Bron: www.Oss.nl en Tenderned 22 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/193235

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *