Bouwkundige werkzaamheden diverse gebouwen Lelystad – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundige werkzaamheden diverse gebouwen Lelystad

Deze aanbesteding van de gemeente Lelystad heeft als doel tot een raamovereenkomst te komen met één marktpartij voor bouwkundig onderhoud en werkzaamheden aan panden en objecten die eigendom zijn van de gemeente Lelystad. Door middel van de raamovereenkomst wil de gemeente een vaste partner die onder vaste afspraken en procedures werkzaamheden
uitvoert op afroep basis.

De opdracht bestaat uit werkzaamheden met betrekking op bouwkundige onderhoud, renovatie en eventuele kleine verbouwingswerkzaamheden aan de gebouwen die zijn van de gemeente. De bouwkundige werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de geldende normen, normontwerpen, kwaliteitseisen, keuringseisen, beoordelingsrichtlijnen,
voorlichtingsbladen en rapporten. Onderdeel van de opdracht is het verhelpen van storingsmeldingen waarvoor de opdrachtnemer 24/24  uur bereikbaar is. Het werk omvat het verrichten van alle diensten, werkzaamheden en leveringen die nodig zijn om bouwkundige onderdelen te herstellen of te vervangen. Alle werkzaamheden met uitzondering van werkzaamheden t.b.v. noodsituaties worden uitgevoerd na overleg en na goedkeuring van een vooraf ingediende prijsopgave.

De opdracht bestaat grotendeels uit het verhelpen van verstoringen door middel van een bouwkundige oplossing. Op basis van historische managementgegevens is inzichtelijk dat de gemeente Lelystad per jaar opdrachten met een gezamenlijke waarde van ongeveer €250.000,- aan bouwkundig onderhoud en kleine projecten uit zet. Voor deze aanbesteding is uitgegaan van bovenstaande waarde, de omvang van de gehele opdracht is daarmee vastgesteld op €1.000.000,- in alle mogelijke contractjaren. Aan deze cijfers zijn geen rechten te ontlenen.
De gemeente wilt de rechtmatigheid borgen door een raamovereenkomst te sluiten met een marktpartij. Deze marktpartij kent de procedures en afspraken met de gemeente Lelystad en is eerste aanspreekpunt voor werkzaamheden en kan voldoen aan minimaal de volgende opsomming:
•24-uur bereikbaarheid
•Pro-actief
•Zelfstandig werk beoordelen en opleveren
•Aanleveren planning en prijsindicatie vooraf
•Revisie werk en digitalisering
•Bekend met geldende regelgeving
•Adviesvaardig
•Kennis van asbest

Gelet op de complexiteit van de opdracht, de gewenste oplossing en de samenstelling van de markt heeft de gemeente Lelystad gekozen voor de aanbesteding volgens de Europese openbare procedure. De gemeente Lelystad wil met ingang van 1 augustus 2022 een raamovereenkomst sluiten met een marktpartij met een initiële looptijd van twee jaar en twee mogelijke verlengingen van ieder één jaar.” Voor deze aanbesteding geldt het gunningcriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 8 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258236

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *