Vijf bedrijfsvoertuigen gemeentewerf Oisterwijk – Aanbestedingsnieuws

Vijf bedrijfsvoertuigen gemeentewerf Oisterwijk

De huidige voertuigen van de gemeentewerf zijn aan vervanging toe. Met deze aanbesteding wil de gemeente zorgen voor
vervanging, waarbij de gemeente zicht uit het oogpunt van duurzaamheid richt op elektrische voertuigen. De voertuigen worden ingezet voor het beheer van het openbaar gebied, denk hierbij aan groenvoorziening, afvalinzameling en civiele
werkzaamheden.

De opdracht omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:
Levering van de volgende voertuigen:
– 1 straatreinigingsvoertuig
– 3 voertuigen groenonderhoud
– 1 voertuig algemene dienst

Voor een meer nauwkeurige omschrijving wordt verwezen naar het programma van eisen (bijlage G). Op deze opdracht zijn de Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Oisterwijk 2013 van toepassing. Het betreft een eenmalige opdracht die door middel van een opdrachtbrief wordt opgedragen.

Bij inschrijving wordt een prijs gevraagd voor de voertuigen die de gemeente gaat inruilen dan wel verkopen aan een derde. De gemeente wil gegadigden in de gelegenheid stellen de betreffende voertuigen te bezichtigen. Indien u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, dient u dit met een bericht via Tenderned kenbaar te maken. Graag vernemen wij uiterlijk 9 januari 2023 wie aanwezig zal zijn. Voor dit bezoek dienen de aangemelde personen zich te melden op de volgende locatie: Veldweg 6 te
Oisterwijk (Gemeentewerf).

Na verloop van de inschrijftermijn wordt de kluis met de kwalitatieve onderdelen van de inschrijvingen geopend. De beoordeling van de kwaliteit in de praktijktest vindt plaats door een ter zake kundig team bestaande uit en minste drie personen. De opdracht wordt verleend aan de inschrijver die de inschrijving heeft gedaan met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned woensdag 14 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282458

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *