Bouwkundige- en installatiewerkzaamheden Biochron te Emmen – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundige- en installatiewerkzaamheden Biochron te Emmen

Impressie: © Gemeente Emmen

De gemeente Emmen heeft het voornemen het Biochron, een gebouw van de oude dierentuin te Emmen aan de Hoofdstraat te Emmen, te transformeren tot een ondergrondse tentoonstellingsruimte en een nieuw entreegebied van het Rensenpark. In de helft van het bestaande keldervolume zal het Centrum Beeldende Kunst (CBK) gehuisvest worden. Door de Gemeentelijke architect is, samen met Bureau AAS te Groningen, een ontwerp gemaakt dat gezamenlijk met de ontwerpteampartners is uitgewerkt tot een bestek met bijbehorende tekeningen.

Het doel van deze niet-openbare aanbestedingsprocedure is te komen tot de gunning aan een opdrachtnemer voor het uitvoeren van bouwkundige- en installatiewerkzaamheden, inclusief de terreininrichting met bouwkundige volumes voor o.a. entree en techniek; en de vijverpartij boven een deel van de ondergrondse ruimten van het Biochron.

Het Biochron biedt na oplevering onderdak aan het CBK. Het totale ondergronds volume is circa 2200 m2, hiervan wordt ongeveer de helft verbouwd voor het CBK waarbij de scheiding naar de andere helft bouwkundig dichtgezet wordt. Het Biochron ligt naast de monumentale villa’s De Lindenhof en Het Hospershuis. Aan de andere zijde van het Hospershuis en het Biochron is De Drommedaar gelegen.

De opdracht betreft de bouwkundige- en de installatiewerkzaamheden. De opdrachtnemer aan wie de opdracht wordt gegund dient het werk te realiseren binnen de uitgangspunten en de contractuele voorwaarden die in de overeenkomst en de
bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn opgenomen. In de gunningsfase worden de ontwerpdocumenten c.q. het bestek beschikbaar gesteld. De opdrachtgever ziet op de uitvoering van de opdracht toe door middel van directievoering en toezicht.

Er is sprake van een traditionele bouworganisatievorm waarbij, op basis van bestek en tekeningen, een inschrijving wordt uitgevraagd tijdens de gunningsfase. Met de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund wordt een aannemingsovereenkomst aangegaan.  Met het indienen van een verzoek tot deelname tijdens de selectiefase gaat de gegadigde
uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van de concept overeenkomst.  Na definitieve gunning vangt de contracteringsfase aan. De uitvoering vindt naar verwachting plaats vanaf augustus/september 2022 en het project dient vervolgens opgeleverd te worden uiterlijk in juni 2023. Voor de realisatie wordt uitgegaan van een bouwtijd van negen kalendermaanden.

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om de opdracht aan te besteden door middel van een Nationale niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure is een aanbestedingsprocedure in twee ronden. De aanbesteding wordt nationaal via Negometrix bekend gemaakt. In de eerste ronde kan iedere geïnteresseerde aanbieder zich als gegadigde aanmelden. De aanbestedende dienst (de gemeente Emmen) laat een vooraf vastgesteld aantal gegadigden toe. Deze voldoen allen aan de
geschiktheidseisen. De aanbestedende dienst selecteert op basis van loting maximaal vijf gegadigden en deze gaan door
naar de tweede ronde – de gunningsfase. In deze laatste fase is ook een schouw ingepland. Deze schouw zal plaatsvinden op Maandag 27 juni 2022.

Bron: Tenderned dinsdag 17 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261715

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *