Ingenieursdiensten bodem en ondergrond RWS gegund aan Iv-Infra B.V – Aanbestedingsnieuws

Ingenieursdiensten bodem en ondergrond RWS gegund aan Iv-Infra B.V

Rijkswaterstaat Leefomgeving, heeft het meerjarencontract voor ingenieursdiensten bodem en ondergrond integraal op de markt gezet. Advies- en ingenieursbureau Iv-Infra B.V (Tauw) kreeg de opdracht gegund.  Bij de uitvoering van haar taken heeft Rijkswaterstaat te maken met wet- en regelgeving op het gebied van bodem, grond en bouwstoffen. Zowel de landelijke taken voor bodem, grond en bouwstoffen als beleidsondersteunende- en adviestaken zijn belegd bij de RWS (Rijkswaterstaat) Leefomgeving afdeling Bodem en Ondergrond en de afdeling Natuurlijk Circulair. Voor de uitvoering van deze taken gaan Tauw en de beide RWS Leefomgeving afdelingen intensief samenwerken.

De werkzaamheden binnen deze opdracht variëren van helpdesk Informatiepunt Leefomgeving, wettelijke taken tot ondersteuning van het RWS Expertise Centrum Bodem . Nieuw in dit contract is de implementatie van de Basis Registratie Ondergrond.

Op 16 mei 2022 hebben de teams van Rijkswaterstaat en Tauw de project-startup georganiseerd. Daar zijn onder andere de verwachtingen en vertrouwen wat betreft bodem- en ondergrondvraagstukken naar elkaar uitgesproken. Dit raamcontract voor ingenieursdiensten bodem en ondergrond werd de afgelopen vijf jaar ook door Tauw geleverd. Daarmee continueert Rijkswaterstaat de goed lopende samenwerking.

Bron: RWS

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *