Bouwkundige- en Installatietechnische werkzaamheden Stg. Proloog Leeuwarden – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundige- en Installatietechnische werkzaamheden Stg. Proloog Leeuwarden

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: © Gemeente Leeuwarden/STG Proloog

KC de Pionier in de wijk De Zuidlande/Techum in Leeuwarden is een bijzondere school door zijn vorm en verschijning. Het pand is in gebruik genomen in 2008 en was in eerste instantie bedoeld voor 3 scholen. De wijk Techum en omgeving groeide enorm en in korte tijd was alleen de school van Proloog (OBS De Pionier) nog gebruiker van het gebouw. Het gebouw heeft een beladen geschiedenis met veel technische problematiek. De meeste problematiek in inmiddels opgelost, echter het dak
(inclusief daklichten) en het binnenklimaat blijven een zorgpunt. De school is inmiddels te klein. Op dit moment is de maximale capaciteit van de school 350 leerlingen en dit moet worden uitgebreid naar 475 leerlingen. Ook de kinderopvang heeft te kampen met ruimtegebrek. Daarnaast voldoet de huidige indeling en met name de positionering van de onderbouw van de school en de kinderopvang niet aan de visie voor een Integraal Kindcentrum. Het project omvat dan ook het herstellen van de resterende problematiek en het aanpassen en uitbreiden van de bestaande school en de kinderopvang. Hiermee transformeert het KC naar een IKC. Voor Proloog is een goed binnenklimaat en een betaalbare exploitatie een pré. Voor alle nieuw- en verbouwprojecten van Proloog is de notitie ‘Nieuwbouw van scholen’ leidend in het gehele proces. Het bestaande gebouw is aangesloten op het warmtenet. De gemeente heeft hiervoor een langdurig contract afgesloten met ENnatuurlijk.
Proloog wil van het warmtenet af. Proloog vindt het daarnaast belangrijk dat het binnenklimaat in het bestaande gebouw gelijk is als het binnenklimaat in de uitbreiding. In het gebouw is een inpandige gymzaal aanwezig. De gymzaal maakt geen onderdeel uit van dit project. De notitie ‘Nieuwbouw van scholen’ zoals opgesteld door Proloog wordt in de gunningsfase verstrekt.

Om te kunnen transformeren van KC naar IKC is de school samen met een architect begonnen met het opstellen van een visiedocument. Dit visiedocument is vertaald in een ruimtelijk programma en relatieschema’s, vanwaar het ontwerp is opgestart. Inmiddels ligt er een voorlopig uitbreidingsplan. Het bestaande gebouw zal worden uitgebreid met circa 800 m2. Kenmerkend is dat er wordt gewerkt in 3 units met eigen lespleinen. Belangrijk is dat de kinderopvang een onderdeel is van unit 1. De bestaande school is onoverzichtelijk en kent vele gangen. Dit wordt veel meer open gewerkt en er wordt een horizontale en een verticale zichtas toegevoegd. Hiermee ontstaat veel meer transparantie en overzicht. Ook krijgt de school hierdoor een hart, dat nu erg wordt gemist. Voor het terrein/plein van de school en de kinderopvang moet nog een ontwerp worden gemaakt. Voor het terrein en de infra buiten het schoolterrein is door de gemeente een nieuw ontwerp gemaakt. Het schoolterrein zal hierop moeten aansluiten. Vanuit de gemeente is er een krediet beschikbaar gesteld van €3.825.000,-. Daarnaast heeft de gemeente aangegeven dat zij de kosten voor het herstellen van de noodzakelijke bouwkundige en
installatietechnische knelpunten zullen betalen. Deze kosten worden geschat op circa een kleine €1.000.000,-. In totaal is er voor dit project op dit moment beschikbaar een bedrag van €4.825.000,- incl. btw. Dit is onderbouwd in een investeringsplan per onderdeel.

De aanbesteding is opgedeeld in twee percelen.
Perceel 1: Aannemer
Met de te selecteren bouwkundig aannemer wordt een bouwteamovereenkomst met afstandsverklaring afgesloten. De bouwkundig aannemer krijg hiermee een voorbereidingsopdracht.
Perceel 2: Installateur
Met de te selecteren installateur wordt een bouwteamovereenkomst met afstandsverklaring afgesloten. De installateur krijg hiermee een voorbereidingsopdracht.

U mag met uw organisatie op niet meer dan één perceel inschrijven. Stichting Proloog wenst maximaal vier gegadigden per perceel uit te nodigen voor de gunningsfase. De gevoerde procedure is de niet-openbare procedure. Deze bestaat uit een aanmeldings- en een gunningsfase.

Bron: Tenderned maandag 13 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288561

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *