Architect brede school Groot-Ammers (Molenlanden) – Aanbestedingsnieuws

Architect brede school Groot-Ammers (Molenlanden)

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Illustratie: pixabay.com

De gemeente Molenlanden heeft het voornemen om, samen met de schoolbesturen 02A5 en Schoolbestuur Christelijke Basisscholen (CBS) Molenlanden, een nieuwe huisvesting te realiseren waarin de scholen OBS de Ammers, CBS Eben Haëzer en CBS Rehoboth, tezamen met aanverwante kindvoorzieningen (Wasko) worden gehuisvest. CBS Eben Haëzer en CBS Rehoboth zijn bezig met een fusie. Uitgangspunt is dat zij als één school van CBS, onderdeel gaan uitmaken van de toekomstige Brede School. De nieuwbouw zal worden gerealiseerd in de Molenbuurt in Molenlanden. Groot-Ammers was van 1 april 1817 tot 1986 een zelfstandige gemeente, nadat het was afgesplitst van Nieuwpoort, waaraan het in 1812 was toegevoegd. Van 1 januari 1986 tot 1 januari 2013 viel Groot-Ammers onder de gemeente Liesveld. Sinds 2013 maakte Groot-Ammers deel uit van de gemeente Molenwaard, vanaf 1 januari 2019 van de gemeente Molenlanden. De molenbuurt is dan weer een buurt in Groot-Ammers.

De ambities en het programma voor de nieuwbouw zijn verwoord in een programma van eisen (PvE) dat als bijlage bij de inschrijvingsleidraad zal worden gedeeld. Vooruitlopend hierop wordt gesteld dat opdrachtgever hoge ambities heeft ten aanzien van duurzaamheid (zoals het realiseren van een Energie-Neutraal Gebouw) en deze in de nieuwbouw vertaald wenst te zien.

De aanbestedende dienst wenst te komen tot de selectie van één ondernemer waarmee een overeenkomst wordt afgesloten ten behoeve van de werkzaamheden behorend bij de dienst Bouwkundige ontwerp- en advieswerkzaamheden (Architect). In beginsel wordt uitgegaan van een volledig ontwerp- adviestraject op basis van een traditionele procesvorm. De traditionele procesvorm houdt in dat het ontwerp tot minimaal bestek en tekeningen (technisch ontwerp) uitgewerkt wordt door adviseurs en vervolgens op basis van deze stukken de uitvoerende partijen kunnen worden aanbesteed. Op moment van VO/DO is het mogelijk om van de traditionele procesvorm af te wijken en, aan de hand van de marktontwikkelingen en de gewenste in te zetten koers, (tijdig) te overwegen/door opdrachtgever te beslissen het proces voort te zetten in bouwteam of via een geïntegreerde contractvorm (E&B).

Aanbesteder voert een niet-openbare procedure met een aanmeldings- en een inschrijvingsfase.

Bron: Tenderned dinsdag 28 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292910

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 29 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *