Bouwkundig- en installatieonderhoud Stadhuis Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundig- en installatieonderhoud Stadhuis Amersfoort

Stadhuis Amersfoort
Foto: Google Streetview

De opdracht betreft de totale scope aan onderhoudswerkzaamheden van zowel het elektrotechnisch-, werktuigkundig installatieonderhoud als het bouwkundig onderhoud. Binnen de scope van de opdracht valt het preventief en correctief onderhoud (PO/CO) van zowel de gebouw gebonden installaties als het bouwkundig onderhoud. Hieronder valt o.a.

  • het installatie-onderhoud/ frequentieafhankelijk onderhoud;
  • storingen en in voorkomende gevallen vervanging van (delen van) installaties;
  • het dagelijks beheer/ advisering en coördineren van derden;
  • het aanleveren van rapportages en informatie over mutaties van E/W-installaties en het bouwkundige onderhoud op de adressen van het Complex Stadhuisplein.

Het Complex Stadhuisplein (SHP), bestaat uit de volgende adressen:
Stadhuisplein 1, 3, Stadhuisplein 4 (eigenaren onderhoud), Stadhuisplein 5 (enkel keuken en geluidsapparatuur), Molenstraat 2,
Hellestraat 24, Parkeergarage Stadhuisplein (enkel NSA (Noodstroomaggregaat)).
Het bruto vloeroppervlak van het geheel bedraagt ca. 33.000 m
2.  De Gemeente Amersfoort heeft de intentie de panden van het complex Stadhuisplein te Amersfoort in de toekomst te gaan verlaten (end of life cycle). De gemeente heeft als doel gesteld om zich in het jaar 2025 te
vestigen naar de te bouwen nieuwbouwlocatie. Deze Europese aanbesteding door middel van de niet-openbare procedure vindt plaats conform de
Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit.

De gemeente Amersfoort wil een raamovereenkomst aangaan voor de initiële looptijd van 3 jaar met de optie om de overeenkomst met een jaar te verlengen. De verwachte ingangsdatum is 01-12-2020. In de raamovereenkomst wordt de UAV2012 van toepassing verklaard op basis van het addendum dat de gemeente Amersfoort hanteert. Dit addendum is ook gepubliceerd op TenderNed. De gemeente kiest voor het aangaan van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer om de voorwaarden waaronder de gemeente gedurende de komende 3 + 1 jaar het geheel van de repeterende kleinere diensten wil afnemen, vast te leggen. De omvang van de behoefte van de gemeente aan de diensten is onzeker, maar zodra er een behoefte is ontstaan, wil de gemeente die snel kunnen voldoen onder de afgesproken voorwaarden. Daarmee hoopt de gemeente de continuïteit van haar bedrijfsvoering veilig te stellen. De aanbesteding van elke opdracht afzonderlijk vergt veel meer tijd en transactiekosten van zowel de gemeente als gegadigden. De gunning van de opdracht zal plaatsvinden op basis van: de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dit wordt in de
uitnodiging tot inschrijving nader uitgewerkt.

Bij de aanbestedingsdocumenten is toegevoegd een overzicht (niet uitputtend) met vele foto’s van de uit te voeren werkzaamheden.

Bron: Tenderned 5 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196943

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *