Engineeren en uitvoeren van suppletiewerken Texel – Aanbestedingsnieuws

Engineeren en uitvoeren van suppletiewerken Texel

Strand en duinen te Texel: vóór een zandsuppletie.
Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Henri Cormont

Door de huidige klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Tegelijkertijd daalt ook de bodem door natuurlijke oorzaken en menselijk ingrijpen. Sinds 1990 voegt RWS actief zand toe aan de kust om deze op orde te houden en onderzoeken ze de effecten van deze zandsuppleties. Door het handelen van RWS wordt veiligheid van het achterland gewaarborgd, behouden de kustlijn en de duinen hun plek, wordt de natuur zo min mogelijk verstoord en behoudt Nederland de kustfuncties.Bij onderhoud voor de kust is er geen hinder voor strandbezoekers. Tijdens het opspuiten van het zand op het strand is het gebied waar gewerkt wordt tijdelijk afgesloten voor strandbezoekers en watersporters. Door in de zomermaanden juli en augustus geen onderhoud op het strand uit te voeren, beperkt RWS de overlast voor strandbezoekers. Schepen en watersporters moeten altijd op een veilige afstand blijven van de baggerschepen.Zand opspuiten is goedkoper dan het aanleggen van dijken en is gemakkelijk aan te brengen. Bovendien sluit zand aan bij het natuurlijke karakter van de zee, het strand en de duinen.Het zand komt van de Noordzeebodem, zo’n 10 km van de kust. Soms gebruikt RWS zand dat gewonnen wordt bij het verbreden of verdiepen van vaargeulen.

Deze aanbesteding heeft in hoofdzaak betrekking op de verrichting van de volgende werkzaamheden.

  • Texel noordwest Vooroever 1.500.000 m3
  • Texel midden Vooroever 4.500.000 m3
  • Texel zuidwest Strand 1.000.000 m3

Alle werkzaamheden volgens de overeenkomst dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem. Dit projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op een kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig.

Het werk moet uitgevoerd worden tussen 22 september 2020 en 28 februari 2022.

Bron: RWS en Tenderned 5 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196902

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *