Bouwkundig aannemer Chr. Lyceum Zeist – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundig aannemer Chr. Lyceum Zeist

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: ©Chr. Lyceum Zeist

Het Christelijk Lyceum Zeist (CLZ) is een brede scholengemeenschap met circa 1.400 leerlingen aan de Lindenlaan in Zeist. Het hoofdgebouw betreft een monument en dateert uit 1920 en heeft vervolgens in diverse niet-monumentale uitbreidingen gekregen aan de achterzijde. Deze uitbreidingen zijn aan een grondige vernieuwbouw toe. In de huidige situatie heeft het CLZ een aantal knelpunten waaronder geen goede rondloop op zowel de begane grond als de verdieping, een niet passende entree voor de leerlingen, te weinig werkplekken voor de leerlingen en onjuiste afmetingen van de science-lokalen. De
vernieuwbouw biedt de mogelijkheid om deze knelpunten aan te pakken en de eenheid van het schoolgebouw te vergroten.
Verdeeld over de kelder en twee verdiepingen wordt in de eerste en tweede bouwfase circa 4.500 m2 BVO gerenoveerd en aangebouwd. In de derde bouwfase wordt ventilatie aangebracht in het monumentale deel van het pand en wordt het deels gerenoveerd. Het BVO van het monumentale deel van het pand is 5.100 m2. Door de vernieuwbouw wordt letterlijk en figuurlijk lucht en ruimte gecreëerd voor alle gebruikers. De lay-out van de school wordt ruimer en het bouwdeel wordt voorzien van luchtbehandeling. De aanbesteding van het project vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. Daarmee is de aanbesteding opgedeeld in twee fasen. In fase 1 (selectiefase) mogen alle geïnteresseerde partijen
zich aanmelden, waarna er een selectie plaatsvindt op basis van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. In fase 2 (gunningsfase) worden de vijf geselecteerde partijen uitgenodigd om een aanbieding te doen.

Het onderwijs zal de gehele periode van realisatie op de huidige locatie door blijven gaan, ‘bouwen met de winkel open’. Dit is mogelijk omdat er op het terrein is voorzien in voldoende tijdelijke huisvesting met noodlokalen. Vanuit het ontwerpteam is er een faseringsplan opgesteld met daarin de drie bouwfasen en benodigde tussentijdse voorzieningen omschreven. Het voornemen is in juli 2023 te starten met de realisatie. Het totale project is gepland in drie bouwfasen, iedere bouwfase met een eigen deeloplevering. De verwachting is dat de eindoplevering van bouwfase één en twee (niet-monumentale delen) in november van 2024 plaats zal vinden. De oplevering van bouwfase 3 staat gepland in het voorjaar/zomer 2025. Het proces is een traditioneel bouwproces, aanbesteding op basis van een bestek en deels (voor het monumentale deel) op basis van een technische omschrijving. Deze uitvraag is gericht op één perceel: bouwkundig (inclusief sloop maar exclusief terreininrichting), voor twee andere percelen (werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties) zijn reeds partijen geselecteerd.

Aanmelding dient elektronisch te geschieden middels Bricsys 24/7 ( HEVO). Toegang tot dit systeem is te verkrijgen middels een inlogcode die kan worden opgevraagd bij de contactpersoon uit de leidraad. U ontvangt dan ook een nadere instructie en toelichting met betrekking tot het gebruik van Bricsys 24/7. Het aanmeldingsformulier met bijlagen dient als pdf-bestand te worden geüpload, per bijlage een los bestand, onder vermelding van het bijlagenummer. Gegadigden kunnen zich niet mondeling aanmelden.

Bron: Tenderned zondag 26 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289850

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 28 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *