Bouwaannemer inclusief installaties West-Fries Museum te Hoorn – Aanbestedingsnieuws

Bouwaannemer inclusief installaties West-Fries Museum te Hoorn

Foto: ©,Gemeente Hoorn

Het West-Fries Museum in Hoorn, een intern verzelfstandigd onderdeel van de gemeente Hoorn, staat aan de vooravond van een ingrijpende restauratie, verbouwing en uitbreiding van de monumentale huisvesting en vernieuwing van de museale presentatie. Tevens is het project, dat de naam WFM 2025 heeft gekregen er op gericht knelpunten op het gebied van het behoud en beheer van de museumcollectie op te lossen. Het West-Fries Museum in Hoorn (NH) is een cultuurhistorisch museum dat het verhaal vertelt van de rijke cultuurgeschiedenis van Hoorn en de regio West-Friesland, met een accent op de voor de stad en regio zeer belangrijke periode 1450-1800. De zeer gevarieerde collectie van het West-Fries Museum omvat zo’n 30.000 objecten. De collectie is deels tentoongesteld, deels opgeslagen in vier inpandige depotruimten en drie externe depots.
Met ingang van 1 januari 2023 sluit het West-Fries Museum de deuren voor het publiek voor een grondige restauratie, verbouwing en uitbreiding van de bestaande monumentale huisvesting en volledig vernieuwde presentatie van de collectie. Dit project ‘WFM 2025’ zal volgens planning bijna 2,5 jaar in beslag nemen.

Aanleiding voor deze aanbesteding is de noodzakelijke restauratie en het funderingsherstel, de verduurzaming en vergroting van het museum door het betrekken van het naastgelegen pand Roode Steen 15. Dit heeft tot een totaal plan geleid voor een compleet verbouwingsplan van het West-Fries Museum. Het doel van deze aanbestedingsprocedure is om met één inschrijver een overeenkomst te sluiten voor het uitvoeren van de Opdracht.

De doelstellingen van de opdracht zijn:
• Het West-Fries Museum klaar te maken voor de toekomst. Een goede fundering, een goede routing en toegankelijkheid, duurzaam en voorzien van alle noodzakelijke eisen voor een toekomstbestendig museum.

De kritische succesfactoren van de opdracht zijn:
• Binnen het bestaande monumentale casco met een hoge cultuurhistorische waardering en een locatie in het centrum van Hoorn is maatwerk, ervaring, flexibiliteit en kwaliteit van de opdrachtnemer van groot belang. De realisatie van de kelders onder de panden is een enorm logistieke en bouwkundige uitdaging waarbij de monumentale waarden van de panden en zijn
omgeving het overleg met archeologie en andere stakeholders bepalend zijn voor het succes van de opdracht. Daarnaast willen wij het museum zo kort mogelijk sluiten en zal de planning gerespecteerd dienen te worden.

De opdracht heeft een begrote waarde van €11.500.000,-. Dit is de totale waarde inclusief opties, exclusief btw. Let op: dit is een raming; u kunt hier geen rechten aan ontlenen. De geplande start van het werk is week 4 van 2023, Hierbij worden de voorbereidende werkzaamheden bedoeld. Als eerste dienen werkzaamheden uitgevoerd te worden om de archeologische dienst te laten starten met hun werkzaamheden en graafwerk. De startdatum verbouw is week 16 van 2023 ingepland. De opleveringsdatum staat gepland in week 10 van 2025. Na oplevering gaat de onderhoudstermijn in van twee jaar.

Aanbesteder organiseert een informatiebijeenkomst voor de geselecteerde gegadigden in de gunningsfase op 10 oktober 2022 van 15:00 uur tot 17:00 uur in het museum. Tijdens de informatiebijeenkomst bieden wij u de mogelijkheid om de diverse ruimten te bezoeken en foto’s te maken. Wij beantwoorden tijdens de informatiebijeenkomst geen vragen. Vragen kunt u uitsluitend stellen via Tenderned. U kunt zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk 7 oktober 2022 een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht vermeldt u de bedrijfsnaam en de namen van de personen die het bezoek aan de locatie namens de gegadigde bijwonen. Per onderneming mogen maximaal twee personen deelnemen aan het bezoek.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. Samen met de uitnodiging tot inschrijving ontvangen de geselecteerde gegadigden de gunningsleidraad, inclusief bijlagen. Hierin staan de eisen en (sub)gunningcriteria vermeld op basis waarvan de gunning van de opdracht plaatsvindt.
De aanbesteder gunt de opdracht aan de inschrijver die inschrijft met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 5 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269114

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *