Bouw VC Westergouwe met KC De Ontdekkingsreizigers en woontoren Gouda – Aanbestedingsnieuws

Bouw VC Westergouwe met KC De Ontdekkingsreizigers en woontoren Gouda

Impressie: © Gemeente Gouda

De aan te besteden opdracht van de gemeente Gouda betreft nieuwbouw van de volgende vier hoofdonderdelen (totaal circa 12.900 m² bvo).
 Kindcentrum (circa 6.400 m² bvo).
 Sportzaal (circa 1.100 m² bvo)
 Woontoren (circa 4.000 m² bvo) met 42 sociale huurwoningen (appartementen).
 Parkeervoorziening voor 45 overdekte parkeerplaatsen (circa 1.400 m² bvo).
De architect van het ontwerpteam heeft verder een korte projectomschrijving opgesteld. Behalve de parkeervoorziening vormt het omliggend terrein geen onderdeel van de aan te besteden opdracht.

Bij de aanbestedingsprocedure wordt een bouwteamovereenkomst met optioneel een aannemingsovereenkomst aanbesteed. Concepten daarvoor zullen te zijner tijd in de gunningfase ter beschikking worden gesteld. De realisatiewerkzaamheden zullen in hoofdaanneming worden uitgevoerd en omvatten de constructieve en bouwkundige werkzaamheden en de realisatie van de technische installaties. Gedurende de ontwerpfase dient de winnende inschrijver kennis en ervaring in te brengen van de
disciplines waarvan hij later mogelijk de realisatiewerkzaamheden zal verzorgen, te weten, kennis en ervaring van bouwkunde, elektrotechnische installaties en werktuigbouwkundige installaties. De winnende  inschrijver is ook verplicht te zorgen dat de vertegenwoordigers van de diverse disciplines (bouwkundig, e-installaties en w-installaties) feitelijk  aanwezig zijn bij de bijeenkomsten van het bouwteam en daar hun inbreng geven.

De opdrachtgever kan er voor kiezen om naast de bouwteamwerkzaamheden (door middel van een bouwteamovereenkomst) ook de realisatiewerkzaamheden (door middel van een aannemingsovereenkomst) in opdracht te geven. Indien een inschrijver een inschrijving doet, dan doet hij daarmee niet slechts een aanbieding voor de uitvoering van de bouwteamovereenkomst maar automatisch ook voor de uitvoering van de optionele aannemingsovereenkomst. Een inschrijver kan er niet voor kiezen om geen aanbieding voor deze optie te doen. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. De opdrachtgever zal maximaal vijf gegadigden uitnodigen tot inschrijving. Het gunningcriterium op grond waarvan wordt bepaald aan welke inschrijver gegund wordt, is ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned zaterdag 15 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/275996

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *