Design & build zwembad Eersel – Aanbestedingsnieuws

Design & build zwembad Eersel

Foto: pexels.com

De gemeente Eersel heeft als ambitie om een gemeente te zijn waar het prettig wonen en verblijven is. Het doel van dit aanbestedingstraject is om op basis van het programma van eisen een nieuwe, toekomstbestendige en duurzame zwem accommodatie te realiseren die in belangrijke mate bijdraagt aan een hoogwaardig voorzieningenniveau in de gemeente. Daarnaast draagt deze zwem accommodatie bij aan het bevorderen van het beweegklimaat in de gemeente Eersel. Om dit doel te bereiken is de expertise van de markt nodig. Daarbij wordt gezocht naar de partij die kwalitatief de beste oplossing kan aandragen om de doelstelling te bereiken met oog voor innovatie, duurzaamheid en ruimtelijke inpassing binnen het plangebied. De zwem accommodatie moet bestaan uit een wedstrijdbad 25,0 x 10,4 m  4 banen en een multifunctioneel bad 13,0 x 8,0 m met een volledig beweegbare bodem.

De overeenkomst bestaat uit het ontwerpen en realiseren van de nieuw te bouwen publiekstoegankelijk zwembad in de gemeente Eersel. Vanwege de gecompliceerdheid van het project wordt bewust gekozen voor een geïntegreerd contract, in dit geval een design en build – overeenkomst. Op de te gunnen opdracht zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen 2005 (UAV-GC 2005) van toepassing. Met een D&B overeenkomst is er sprake van een samenvoegde opdracht omdat ontwerp en uitvoering worden ondergebracht in één opdracht. Door uitvoeringskennis in te brengen in de ontwerpfase wordt een betere integratie van zowel programma van eisen, ontwerp als uitvoering beoogd. De gemeente wil hiermee een efficiënt te bouwen ontwerp bewerkstelligen. Naast de betere afstemming tussen ontwerp en realisatie zorgt deze aanpak voor een lagere foutkans doordat er geen overdracht is van ontwerpende partij naar uitvoerende partij. Door een eventuele onderverdeling van de opdracht in percelen worden de genoemde voordelen teniet gedaan. Om deze reden wordt de opdracht dan ook niet in percelen opgedeeld. Binnen de opdracht zijn er in de ogen van de opdrachtgever voldoende mogelijkheden, zoals combinaties van aannemers en samenwerkingsverbanden tussen aannemer en architect, waardoor het mkb kan participeren. De beoogde ingangsperiode van de overeenkomst is zomer 2023. Het nieuwe zwembad vervangt het huidige zwembad de Albatros dat sinds 1969 in gebruik is. e opdracht betreft op hoofdlijnen :
• het uitvoeren van de voor de realisatie van het project benodigde ontwerp- en advieswerkzaamheden conform de vraagspecificatie;
• het realiseren van de nieuwbouw inclusief de volledige terreininrichting van het projectgebied inclusief parkeren;
• actieve nazorg van vierentwintig maanden;
• optimalisatie energie over een periode van 24 maanden.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. De aanbestedende dienst gaat de inschrijvingen van de geselecteerde gegadigden beoordelen op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding, wat inhoudt dat de aanbestedende dienst naast prijs de inschrijvingen beoordeelt op kwaliteit.

Bron: Tenderned zaterdag 15 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/275986

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *