Bouw- en woonrijp maken Nieuw-Absbroek – Sittard Geleen – Aanbestedingsnieuws

Bouw- en woonrijp maken Nieuw-Absbroek – Sittard Geleen

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Projectlocatie. Foto Google Streetview

De aan te besteden opdracht betreft een raamovereenkomst voor het bouw- en woonrijp maken van de nieuwe woonwijk Nieuw-Absbroek gedurende vier  jaar. De raamovereenkomst heeft betrekking op het gefaseerd realiseren van de openbare ruimte (boven- en ondergronds) van deze nieuwe woonwijk. Binnen de duur van de raamovereenkomst zal per te realiseren fase een deelopdracht voor de uitvoering worden verstrekt. Globaal bestaan de werkzaamheden uit:
▪ Het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
▪ Het schonen van het terrein;
▪ Het verwijderen van verhardingen;
▪ Het uitvoeren van grondwerken;
▪ Het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
▪ Het verwerken van funderingen;
▪ Het aanbrengen van verhardingen;
▪ Het aanbrengen van verlichting
▪ Het uitvoeren van bijkomende werken;
▪ Het onderhouden van de werken

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. De aanbesteding heeft tot doel één opdrachtnemer te contracteren. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) vaststelt op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned zondag 22  januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286224

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 24 januari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *