ICT hardware – Achterhoek VO – Aanbestedingsnieuws

ICT hardware – Achterhoek VO

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pixabay.com

De aanbestedende dienst in deze aanbesteding is  de Stichting Achtehoek VO. De zeventien scholen van Achterhoek VO hebben 13.000 leerlingen en 1.700 medewerkers. Voor meer informatie: www.achterhoekvo.nl. In de huidige situatie heeft Achterhoek VO een raamovereenkomst gesloten met Bechtle B.V. De reden van de aanbesteding is een aflopend contract. Er wordt de komende jaren een investeringsbehoefte verwacht. In de huidige situatie worden er voornamelijk Windows laptops en desktops afgenomen bij de huidige opdrachtnemer. Daarnaast worden er ook digiborden/touchscreens afgenomen, echter valt deze in de gewenste situatie buiten de aanbesteding. Naast de levering van devices worden er ook accessoires afgenomen. In de gewenste situatie wil Achterhoek VO een raamovereenkomst sluiten met een opdrachtnemer. De toekomstige opdrachtnemer is gedurende de contractperiode verantwoordelijk voor de levering van ICT hardware en bijhorende producten. Naast het leveren van de ICT hardware is Achterhoek VO op zoek naar een adviseur en partner voor het gehele traject, van aanschaf tot oplevering van de ICT hardware. U heeft als leverancier kennis en ervaring binnen het voortgezet onderwijs en kan
Achterhoek VO hierbij begeleiden. De ICT hardware wordt decentraal ingekocht. De locaties hebben toegang tot een webshop en kunnen op basis van een kernassortiment bestellingen invoeren; daadwerkelijke opdracht tot levering volgt na fiattering. De fiattering wordt in overleg met de opdrachtgever ingeregeld (boven de €5.000,-).

Het primaire doel van de aanbestedingsprocedure is om een leverancier te contracteren voor ICT hardware. Binnen de opdracht valt:
– Het geven van (aankoop)advies
– Het leveren van ICT hardware
– Het bieden van onderhoud, service en garantie
– Het leveren van accessoires / randassortiment
– Het uitpakken en afvoeren van verpakkingsmateriaal
– Het gebruiksklaar (conform eisen) opleveren van de ICT hardware
Optioneel binnen de opdracht valt:
– Het afvoeren van oude hardware, inclusief het aanleveren van het certificaat van vernietiging
Buiten de opdracht valt:
– Het leveren van touchscreens
– Het leveren van (mobiele) telefonie

De verwachte afname per jaar is ligt tussen de €1.000.000,- en €1.200.000,- op basis van de huidige afschrijvingen. De opdrachtwaarde staat gedefinieerd in de conceptovereenkomst. Wanneer deze waarde wordt bereikt vervalt de raamovereenkomst. Het betreft een raamovereenkomst voor de duur van twee vaste jaren en twee optiejaren. Na deze jaren
heeft opdrachtgever geen mogelijkheid meer om de overeenkomst te verlengen.

Bron: Tenderned zaterdag 21 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285974

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 januari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *