Audit Management Systeem – UWV – Aanbestedingsnieuws

Audit Management Systeem – UWV

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

©uwv 2017

UWV zoekt voor het leveren van een Audit Management Systeem één ondernemer die vanaf streefdatum 1 juli 2023 kan starten. UWV wil een softwareapplicatie in gebruik nemen die naast accurate beveiliging van bedrijfskritische en -persoonsgegevens het ook in zich heeft om met geautomatiseerde tooling auditors te ondersteunen in het uitvoeren van het auditproces. Dit zou dan kunnen d.m.v. workflow en dossierfunctionaliteiten, het beheren van het audit-universum, het
helpen uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van (tertaal) auditplannen. Hierdoor kan gericht gewerkt worden aan teamperformance en verbetering van doorlooptijden. De gewenste oplossing ondersteunt het uitvoeren van de volgende drie audit-functies:
o De twee certificeringsfuncties FA en IT zijn gericht op het verstrekken van oordelen onder naleving van voorgeschreven wet- en regelgeving geldend voor registeraccountants en register edp-auditors. Naast deze oordelen zoals controleverklaringen brengen de certificeringsfuncties ook assurance rapporten uit op basis van uitgevoerde audits en feitelijke bevindingen rapportages van overeengekomen werkzaamheden. De beide Certificeringsfuncties dienen zich te houden aan de beroepsregels van NBA en NOREA.
o De Internal Audit Functie (IAF) rapporteert haar bevindingen van vraag gestuurde en risk based audits aan de Raad van Bestuur. De rapportages kunnen oordelen bevatten maar ook alleen observaties die met het verantwoordelijke management
worden besproken en die kunnen leiden tot adviezen of aanbevelingen voor het mitigeren van risico’s in de bedrijfsvoering. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient de IAF zich te houden aan de internationale standaarden voor de beroepsuitoefening van internal auditing (Standaarden) van het IIA (Institute of Internal Auditors).

De Opdracht omvat de volgende onderdelen:
 Levering van een standaard applicatie als SaaS oplossing (Audit Management Systeem)
 Onderhoud, beheer, beveiliging en support (in alle gewenste vormen) ten behoeve van de deze applicatie, waaronder:
– levering van nieuwe en verbeterde versies (updates)
– levering van (security) patches
 Implementatie van de applicatie inclusief:
– Initiële installatie en configuratie
– Training en opleiding van onze (functioneel) applicatiebeheerders en eindgebruikers t.a.v. gebruik en beheer van de geleverde applicatie
– Beschikbaar stellen van eindgebruikers documentatie.

Voor het formuleren van deze aanbesteding is gebruik gemaakt van de bevindingen uit de eerder uitgevoerde marktconsultatie Audit Management Systeem.  Deze Aanbesteding wordt uitgevoerd voor de Accountantsdienst. Deze omvat circa 55 FTE waarbij rekening moet worden gehouden met tijdelijke uitbreiding van het aantal gebruikers door externe accountants en auditors van maximaal 10 FTE. Het Audit Management Systeem is een voor UWV nieuw te verwerven applicatie. De geschatte
waarde van de Opdracht is €1.535.000,- exclusief btw voor de duur van de af te sluiten overeenkomst van negen jaar, dit is inclusief eventuele verlengingsmogelijkheden. Deze raming is gebaseerd op de momenteel beschikbare informatie.

De overeenkomst gaat naar verwachting in op 1 juli 2023 met een looptijd van vijf jaar. Daarna kan UWV de overeenkomst verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden. We verlengen de overeenkomst maximaal twee keer voor maximaal vierentwintig maanden per keer. UWV heeft gekozen voor een openbare procedure. Op deze manier krijgen zoveel mogelijke geïnteresseerde ondernemingen de mogelijkheid een kans te maken op de opdracht. De inschrijver die heeft ingeschreven met de laagste “prijs (beoordelingsprijs) per kwaliteitspunt” is de inschrijver die de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend. Op basis van de functionele totaalscore (score op de kwalitatieve wensen) en de beoordelingsprijs wordt de “prijs per kwaliteitspunt” bepaald.

Bron: Tenderned zondag 22 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286157

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 24 januari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *