Boskalis wint verbreding N62 – Aanbestedingsnieuws

Boskalis wint verbreding N62

De provincie Zeeland en de Tractaatweg BV hebben Boskalis Nederland aangewezen als aannemer voor de verdubbeling van de Tractaatweg (N62). Voorbereidende werkzaamheden starten vanaf februari 2017. De verbrede weg wordt in het voorjaar van 2019 opgeleverd. De definitieve gunning van het project is voorzien in januari 2017.

Ton Vrijdag (Directeur Tractaatweg BV) en Thijs Gilde (General manager) zijn zeer tevreden met het resultaat van de aanbesteding. “Boskalis heeft een goede prijs met een uitstekend plan ingediend. Samen met deze aannemer willen we graag de verdubbeling gaan realiseren.”  Harry van der Maas, Zeelandse gedeputeerde infrastructuur:

“Ik ben erg blij met de verbreding van de Tractaatweg. Daarmee realiseren we het belangrijke laatste stuk van de Noord-Zuidroute door Zeeland. In 2019 zijn dan overal 2×2 rijstroken aangelegd. Dat is goed voor de doorstroming en goed voor de veiligheid.”

Bron: Fragment Selectieleidraad Verdubbeling van de N62 Tractaatweg

Boskalis Nederland heeft op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving de opdracht gegund gekregen. Dit betekent dat zij de beste inschrijver waren op basis van prijs en kwaliteit. Sinds februari 2016 is de Tractaatweg BV aan de slag met de Europese aanbesteding. Gelet op de omvang en de complexiteit van het werk is gekozen voor een Design & Construct-contract met een concurrentiegerichte dialoog. Dit betekent dat de aannemer, aan de hand van de eisen die zijn opgesteld, zelf een gedetailleerd ontwerp maakt en het werk uitvoert. Begin december 2016 zijn de definitieve aanbiedingen binnengekomen en in de weken daarna beoordeeld.

In opdracht van de Provincie Zeeland is de Tractaatweg BV verantwoordelijk voor het realiseren van de verdubbeling van de Tractaatweg. De Tractaatweg BV is opdrachtgever voor de aannemer. De Provincie Zeeland is 100% aandeelhouder van de BV. Na de realisatie van de Tractaatweg wordt de BV weer opgeheven.

De Tractaatweg (N62) ligt in de provincie Zeeland, regio Zeeuws-Vlaanderen. De weg is 10 kilometer lang en verbindt Terneuzen met de Belgische grens bij Zelzate. De Tractaatweg wordt een weg met twee keer twee rijstroken waar men maximaal 100 km/u mag rijden. Er komt een middenberm tussen de rijbanen met een geleiderail. Om het verkeer vlot te laten doorrijden, gaat de Tractaatweg over de drie bestaande ongelijkvloerse kruisingen heen met drie nieuw te bouwen viaducten.

De kruisingen sluiten op het onderliggende wegennet aan met rotondes op ‘maaiveldhoogte’. Het viaduct Spuikreekweg over de Tractaatweg wordt verlengd om de verdubbelde N62 ruimte te bieden.

Verbreding van de Tractaatweg moet leiden tot:

  • verbeterde verkeersveiligheid
  • vlotte verkeersafwikkeling
  • optimale bereikbaarheid van het industrie- en havengebied in de Kanaalzone
  • goede bereikbaarheid van Terneuzen en omgeving
  • voorkomen van sluipverkeer in omliggend gebied

Bron: Zeeland, 22 december 2016

Zie:

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/e4bff9852dd67e032fc7150c13596731/cid/41968

en

http://www.tractaatweg.nl/

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *