Boskalis verricht voorbereidende werkzaamheden A2 Vonderen Kerensheide – Aanbestedingsnieuws

Boskalis verricht voorbereidende werkzaamheden A2 Vonderen Kerensheide

Op de inkoopplanning van Rijkswaterstaat is nog geen aanbesteding te zien, maar begin 2024 start Boskalis al met voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. Het gaat om onderzoek naar de bodemgesteldheid, niet gesprongen explosieven, archeologie en het weghalen van bomen en struiken. Ook worden kabels en leidingen verlegd.

In opdracht van Rijkswaterstaat start aannemer Boskalis met de voorbereidende werkzaamheden voor de wegverbreding. Dit wordt ook wel de conditioneringsfase genoemd, omdat het om werkzaamheden gaat die volgens Rijkswaterstaat noodzakelijk zijn voordat de daadwerkelijke verbredingswerkzaamheden van start kunnen gaan.
Boskalis gaat onder andere onderzoek doen naar de bodemgesteldheid. Met een zogenoemd sondeervoertuig wordt de opbouw en stabiliteit van de bodem bepaald. Dit gebeurt zowel op de snelweg als ernaast – op de plekken waar we de A2 gaan verbreden. Deze informatie is onder meer nodig in verband met de fundering van de nieuwe viaducten. Ook wordt in kaart gebracht of er nog grond moet worden gesaneerd en wat de kwaliteit is van het op te breken asfalt.

Daarnaast wordt gestart met het weghalen van bomen en struiken. De omgeving zal merken dat hier en daar begroeiing verdwijnt. De begroeiing wordt alleen weggehaald waar de aannemer op korte termijn onderzoeken uitvoert.

In een tweede bericht over de opdrachtverstrekking noemt Rijkswaterstaat de opdracht een “droomproject voor omgevingsmanager Boskalis”. Het bericht interviewt een omgevingsmanager van Boskalis genaamd Léjon de Loo.
Bomenbedrijf Copijn heeft al onderzocht dat een 250 jaar oude eik niet is te verplaatsen. Dat is getuige eeen bericht van Rijkswaterstaat hierover op verzoek vaan onder meer de Bomenstiching en IVN, na een meervoudig onderhandse gunning bij Copijn uitgekomen, nadat aan 3 gespecialiseerde bedrijven is een offerte gevraagd voor een verplantbaarheidsonderzoek. Het onderzoek, dat dus in niets geresulteerd heeft zo wellicht ook heel wat bomen aan papier verslonden. Ogenschijnlijk terwille van het milieu.

Zie ook:

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2023/12/voorbereidende-werkzaamheden-verbreding-a2-het-vonderen-kerensheide-starten-in-2024

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2023/12/verbreding-a2-het-vonderen-kerensheide-droomproject-voor-omgevingsmanager-boskalis

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2020/12/passende-bestemming-gezocht-voor-monumentale-knoteik-susteren

Voor Léjon De Loo stond de verbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide al lang op het verlanglijstje. ‘Deels omdat ik van origine Limburger ben, in Sittard woon en dagelijks over dit stuk snelweg rijd én deels omdat het voor Boskalis een belangrijk project is.’

 

NDR

Het komt de redactie van Aanbestedingsnieuws voor, dat met voorbereidende werkzaamheden de opdracht nog zonder dat de aanbesteding is voltooid, de opdracht al bij de voorkeursleverancier uitkomt. Die verkrijgt immers kennis van het project dóór de voorbereidende werkzaamheden. Opdrachtnemers die ook een kans hadden willen maken op de opdracht en bijvoorbeeld een beter plan hebben voor de bescherming van de bomen, staan zo intrinsiek op achterstand om de latere aanbesteding binnen te halen. Zo worden leveranciers met kennis en betere beschikbare technieken bij voorbaat ondermijnd voor een meer plooibare ondernemer. Hoeveel werk blijft er nog over met al die voorbereidende werkzaamheden?

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *