Boskalis gaat haven Harwich uitbaggeren – Aanbestedingsnieuws

Boskalis gaat haven Harwich uitbaggeren

Boskalis heeft een Britse tender voor het uitbaggeren van de haven van Harwich gegund gekregen. Dat maakte Boskalis vorige week bekend. Het project omvat het verdiepen van het toegangskanaal en de binnenhaven van minus 14,5 meter naar minus 16 meter om een onbelemmerde toegang van de nieuwste generatie containerschepen tot de havens van Harwich en Felixstowe mogelijk te maken. Daartoe zal in totaal 15 miljoen kubieke meter slib, zand en klei worden gebaggerd door een jumbo sleephopperzuiger en een grote backhoe dredger. Het gebaggerde materiaal zal worden afgevoerd naar een aangewezen gebied voor de kust. Daarnaast zal gespecialiseerd materieel worden ingezet om grote keien van de zeebodem te verwijderen.

De baggerwerkzaamheden gaan direct van start en hebben een doorlooptijd van maximaal twee jaar. Het consortium van Boskalis en Van Oord zal op dit project de uitstoot van CO2 aanzienlijk verminderen door gebruik te maken van een duurzame biobrandstof.

De strategie van Boskalis is erop gericht in te spelen op belangrijke

©Boskalis 2021

macro-economische factoren die de wereldwijde vraag op onze markten aanjagen: groei van de wereldeconomie, toename van het energieverbruik, groei van de wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit project is ingegeven door de ontwikkeling van grotere containerschepen met een grotere diepgang om de toenemende wereldhandel te faciliteren.

Bron: Boskalis, 21 juli 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *