Bos Infra wint opdracht bouwrijp maken de Velst Heemskerk – Aanbestedingsnieuws

Bos Infra wint opdracht bouwrijp maken de Velst Heemskerk

Het Heemskerkse bedrijf Bos Infra BV gaat de openbare ruimte inrichten rondom het gebouw van Heliomare / gemeentelijke sportzaal, dat nu in aanbouw is. Bos Infra, die als beste bieder uit de aanbesteding kwam, begint eind februari 2017. De planning is dat de werkzaamheden tegen het eind van de zomer zijn afgerond.

De werkzaamheden zijn het aanbrengen van de rijbaan, parkeerplaatsen, trottoirs, straatmeubilair, verlichting en groen. Onder de rijbaan wordt een waterinfiltratiepakket aangebracht. Het regenwater dat valt op de verharding en op het dak van het gebouw, vloeit naar dit pakket en infiltreert in de bodem. Het teveel aan water wordt via een overloop naar de waterpartij aan de Maerelaan afgevoerd.

Luchtfoto de Velst nu, bron: Heemskerk, 6 februari 2016

De bomen worden in het plantseizoen (oktober-november) geplant. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd zodat de woningen aan de Velst en de nieuwbouw altijd bereikbaar zijn. Zodra er meer bekend is over de exacte fasering worden de omwonenden per brief geïnformeerd. De tekening van het ontwerp staat op de website van de gemeente Heemskerk.

In het stedenbouwkundige plan voor De Velst zijn ook woningen ten zuiden van het gebouw van Heliomare / de gemeentelijke sportzaal opgenomen. Aan het bureau Marlies Rohmer Architects & Urbanists uit Amsterdam is de opdracht gegeven om dit verder uit te werken tot een ruimtelijk kader voor deze woningen. Marlies Rohmer is ook de architect voor het gebouw van Heliomare en de sportzaal.

In het eerste kwartaal van 2017 wordt het ontwerp voor de parkzone van het plangebied afgerond. In de parkzone komen ook speel- en sportplekken. Bij deze uitwerking worden de reacties betrokken, die de omwonenden al eerder hebben ingediend. Als het ontwerp voor de groenzone is afgerond, wordt een informatiebijeenkomst voor de omwonenden en belanghebbenden gehouden, zodat zij kunnen reageren op dit ontwerp. De provincie Noord-Holland verleent subsidie voor de inrichting van de openbare ruimte.

Bron: Heemskerk, 3 februari 2017

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/26574ebd68c38034e27154e5b54c3087/pageId/D909D/oudercode/nr/kijkdoorhetmenu/u/huidigemenu/aankondigingen/menubalkoproep/true/cid/175519/cvp/join

https://www.heemskerk.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/artikel/aanleg-openbare-ruimte-de-velst-begint-eind-februari/

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *