Boom: uurprijs grafische vormgeving van 57 euro is niet realistisch – Aanbestedingsnieuws

Boom: uurprijs grafische vormgeving van 57 euro is niet realistisch

Laatst geupdate op maart 2, 2017 door redactie

Uitgeverij Boom te Goes heeft een rechtszaak aangespannen tegen een aanbesteding voor grafische vormgeving van Noord-Brabant. De opdracht is gegund aan Maan Vormgevers, Delta 3 Visuals & Communications en Tacct B.V. Boom stelt in de uitspraak dat uit het gunningsvoornemen volgt dat Winnaar 3 met een gemiddeld uurtarief van € 57,50 heeft ingeschreven.

Boom noemt in de uitspraak dit uurtarief niet realistisch; het ligt 30% lager dan het gemiddelde uurtarief in de branche. Het feit dat het om een gemiddeld uurtarief gaat betekent dat Winnaar 3 met nog lagere tarieven heeft ingeschreven. De gunningsleidraad bepaalt dat een inschrijving manipulatief of irreëel is als er één of meer tarieven worden aangeboden die op zichzelf beschouwd niet realistisch zijn, en dat de tarieven een in de branche gebruikelijke opbouw/samenhang dienen te hebben. Bovendien frustreert het tarief waarmee Winnaar 3 zich heeft ingeschreven de in de aanbesteding gehanteerde formule. De inschrijving van Winnaar 3 voldoet niet aan de gunningsleidraad zodat deze ongeldig moet worden verklaard.

De rechter gaat niet mee in het pleidooi van Boom. De voorzieningenrechter volgt de Provincie. De branchemonitor 2016 is daarbij ook niet leidend voor een gemiddeld uurtarief. Afwijkingen daarvan met meer dan 30% zijn niet zonder meer niet reëel. De tarieven zijn mogelijk gemaakt door de lage huisvestingskosten.

Dat Winnaar 3 een prijs heeft gehanteerd die niet reëel is, in die zin dat zij de in het kader van de aanbesteding gevraagde diensten niet voor de door haar aangeboden uurtarieven zou kunnen uitvoeren, is onvoldoende aannemelijk. Het enkele feit dat het door Winnaar 3 aangeboden tarief afwijkt van de gemiddelde tarieven volgens de Branchemonitor 2016 betekent niet dat de tarieven van Winnaar 3 daarom niet reëel zijn. Overigens blijkt uit de Branchemonitor 2016 dat het gaat om de gemiddelde tarieven in 2014, de gemiddelde tarieven in 2016 kunnen anders liggen. Bovendien geeft de door de Provincie gegeven toelichting, te weten onder meer dat Winnaar 3 een bureau is met een beperkt aantal fte’s, een aantal zzp’ers en relatief lage huisvestingskosten, een aannemelijke verklaring voor de lagere uurtarieven van Winnaar 3.

Voor zover Boom met de verwijzing naar de Branchemonitor stelt dat Winnaar 3 een niet-marktconforme prijs heeft opgegeven waardoor deze prijs niet reëel is kan deze stelling haar niet baten. Het bepaalde in de gunningsleidraad, dat een inschrijving irreëel is als de tarieven niet een in de branche gebruikelijke opbouw/samenhang hebben, betekent niet dat vereist is dat deze tarieven gelijk zijn aan de in de branche vastgestelde gemiddelde tarieven, nog daargelaten dat deze tarieven dateren van een aantal jaren geleden.

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2017:922

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *