Bloemendal 1e fase èn Reconstructie Nijkerkerweg Barneveld – Aanbestedingsnieuws

Bloemendal 1e fase èn Reconstructie Nijkerkerweg Barneveld

Foto: © Gemeente Barneveld

De gemeente Barneveld is een ambitieuze groeigemeente, centraal in Nederland en goed bereikbaar via de snelwegen A1, A30 en A12 én het openbaar vervoer. De gemeente Barneveld bestaat uit negen dorpen en telt op dit moment ruim 54.000 inwoners. Het is de bedoeling dat de gemeente de komende jaren groeit naar zo’n 65.000 à 70.000 inwoners. We stellen daarvoor een nieuwe strategische visie op, samen met inwoners, organisaties en ondernemers.

De opdracht is niet onderverdeeld in percelen. De volgende redenen liggen hiervoor ten grondslag:
a. De opdracht wordt gezien als een logisch samenhangend geheel.
b. Het verdelen van de opdracht in percelen brengt voor de opdrachtgever extra administratieve lasten, risico’s en faalkosten met zich mee. Voor onderhavige opdracht worden deze niet acceptabel bevonden.

NDR:  In het brondocument wordt wèl gesproken van percelen, naar onze bescheiden mening leidt het gebruik van het woord percelen in verschillende betekenissen tot verwarring. Waar wij dit nodig vonden is de tekst perceel/percelen aangepast naar fase of zelfs weggelaten.

Het uit te voeren werk is gelegen in ten oosten van de Nijkerkerweg en ten noorden van de kern Barneveld.
Het werk bestaat uit drie fases:
– Fase 1:  bouwrijp maken Bloemendal, zuidzijde wijkontsluitingsweg, incl. ontsluitingsweg.
– Fase 2:  bouwrijp maken Bloemendal, noordzijde wijkontsluitingsweg.
– Fase 3:  aanpassing kruispunt Nijkerkerweg.

Het werk moet in 3 fasen worden uitgevoerd.
Fase 1:  bouwrijp Bloemendal, zuidzijde wijkontsluitingsweg, incl. ontsluitingsweg:
a. Het werk ten zuiden van de wijkontsluitingsweg kan in principe aanvangen op 12-04-2021;
b. Het werk aangaande aanleg civiele onderdelen in gebruik name uiterlijk op 10-12-2021;
c. Het werk aangaande aanleg groenvoorzieningen in gebruik name op 10-12-2021.
Fase 2:  bouwrijp Bloemendal, noordzijde wijkontsluitingsweg:
a. Het werk ten noorden van de wijkontsluitingsweg kan aanvangen op 13-12-2021;
b. Het werk aangaande aanleg civiele onderdelen in gebruik name uiterlijk op 15-04-2022;
c. Het werk aangaande aanleg groenvoorzieningen in gebruik name op 04-03-2022.
Fase 3:  aanpassing kruispunt Nijkerkerweg:
a. Het werk kan aanvangen na het gereedkomen van de werkzaamheden ten zuiden van de wijkontsluitingsweg of ten noorden van de wijkontsluitingsweg. Deze keuze is aan de aannemer.
b. Het werk aangaande aanleg civiele onderdelen in gebruik name uiterlijk 10 weken na start werkzaamheden;
c. Het werk aangaande aanleg groenvoorzieningen in gebruik name binnen 2 weken na start formele groeiseizoen wat het dichtbij ligt op de ingebruikname van het civiele deel. Exacte start werk in overleg met de directie

Onderhoud:
– Het werk vangt aan direct na ingebruik name aanleg groenvoorzieningen per fase.
– Het werk wordt in gebruik genomen 24 maanden na aanvangsdatum per fase.
De uiteindelijke oplevering conform UAV is steeds 24 maanden na de in leden 1c, 2c en 3c genoemde ingebruikname datum, waarbij globaal met achtereenvolgens:
– 10-12-2023 voor fase 1
– 04-03-2024 voor fase 2
– 01-11-2024 voor fase 3
wordt rekening gehouden

Om de inschrijvers meer inzicht te geven in de opdracht is er gelegenheid de betreffende locatie(s) te bezichtigen.
Bezichtiging van het (de) werkterrein(en) kan op eigen gelegenheid plaatsvinden.

Bron: Tenderned 12 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216626

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *