Landelijk – Laadpalen voor elektrische voertuigen ProRail B.V. – Aanbestedingsnieuws

Landelijk – Laadpalen voor elektrische voertuigen ProRail B.V.

Laadpaal ©ZaZ, 2016

ProRail heeft als onderdeel van ProRail Verduurzaamt, de ambitie om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Verduurzaming van het wagenpark in 2023 is aangemerkt als één van de speerpunten om dit te bereiken. Hiertoe heeft ProRail in 2019 voor de levering van de leaseauto’s met de leasemaatschappijen raamovereenkomsten afgesloten waarin is aangegeven dat elektrische auto’s worden geleased. Om de medewerkers hierbij te faciliteren, wil ProRail een aanbesteding in de markt zetten om laadinfrastructuur te realiseren en te beheren op haar locaties. Het doel is om aan de hand van de grootte van het wagenpark de meest passende laadvoorzieningen op ProRail-locaties te plaatsen. Per locatie moet rekening gehouden worden met onder andere aantal lease- en poolauto’s, parkeerplaatsen, het vrije beschikbare vermogen van de panden, huur- of eigendomspanden. Het doel is om de laadvoorzieningen zo efficiënt, duurzaam en kostenbewust mogelijk te laten realiseren op
locaties. ProRail wil de juiste aantallen met de juiste laadmogelijkheden voor dit moment en in de toekomst, waarbij gedacht kan worden aan snel- of langzaam laden, per locatie.

Voor deze aanbesteding is ProRail op zoek naar een opdrachtnemer die laadpalen kan leveren en installeren en die in staat is tot het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud en indien nodig vervangingsonderhoud gedurende een periode van maximaal acht jaar. Daarnaast is het van belang dat de opdrachtnemer meebeweegt met de ontwikkelingen van ProRail op het gebied van vastgoed (afstoten en aanschaffen van panden) en het aantal elektrische auto’s.
Indien panden worden afgestoten, zullen laadpalen teruggekocht moeten kunnen worden door de opdrachtnemer. Voor de huurlocaties zal ProRail zelf afspraken met de verhuurders maken. In eerste instantie zullen naar verwachting 52 laadvoorzieningen (11 kWatt met twee laadpunten) op diverse (in het PvE staan de locaties omschreven) locaties geplaatst gaan worden op basis van ons beschikbare vrije vermogen en daarmee kunnen we ons huidige wagenpark (poolauto’s en wachtdienstauto’s) van laadvoorzieningen voorzien. De volgorde en tijdsverloop qua plaatsen van laadvoorzieningen zal door ProRail aangegeven worden. Gedurende de acht jaar zullen meer of andere laadvoorzieningen benodigd zijn doordat we het wagenpark gaan uitbreiden of laadlocaties verplaatst moeten worden. We verwachten dat we voor (extra poolauto’s op de
regiokantoren extra laadvoorzieningen benodigd zijn, daarnaast zullen, indien de ICB auto’s ook elektrisch worden, ook hiervoor laadvoorzieningen benodigd zijn. Dit kunnen dezelfde soort (11 kWatt) laadvoorzieningen zijn maar mogelijk ook snellere laadvoorzieningen. De verwachting is dat in totaal 90 laadvoorzieningen worden afgenomen gedurende de gehele contractperiode.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
De drie hoofdprocessen van de gevraagde dienstverlening:

o Inkoop, installatie en ingebruikname van laadpunten per locatie;
o Beheer, onderhoud en exploitatie van de laadpunten gedurende de gehele contractduur;
o Storingsdienst en supportdesk voor gebruikers met (beheer & contract) dashboard en monitoring;

Overname of vervanging van de vier bestaande laadpunten;
Aanleg van bekabeling van (sub/hoofd)verdeelkasten naar de laadpunten;
Aanleggen bekabeling van hoofdverdeelkast naar subverdeelkast;
Verantwoordelijkheid voor voldoende dekking en capaciteit in datacommunicatie;
Projectmanagement, coördinatie en afstemming met:

o Huisinstallateurs;
o Locatie coördinatoren HFM;
o Projectmanager HFM;
o Contractmanager HFM;

Realisatie van laadvoorzieningen met meer kW in de toekomst.

De laadvoorzieningen zijn benodigd voor de gehele “autovloot” binnen ProRail. Op dit moment bestaat deze uit:
Poolauto’s;
ICB (in de toekomst);
Personal lease;
Soms voor bezoekers, indien paal beschikbaar;
Op een VL-post in de nachturen voor (prive)auto’s.
Poolauto’s en ICB krijgen voorrang op de overige gebruikers, voor de poolauto’s zullen parkeerplaatsen met
laadvoorziening op kenteken komen.

Nadere toelichting omtrent de scope en de gevraagde dienstverlening van de opdracht staan vermeld in het PvE bij de aanbestedingsdocumenten.

Bron: Tenderned 12 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216634

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *