Zwembad en IJshal soap gaat verder met marktconsultatie – Aanbestedingsnieuws

Zwembad en IJshal soap gaat verder met marktconsultatie

Foto: katwijk.nl

Deze marktconsultatie is een informatieve ronde die vooruitloopt op de hernieuwde inrichting van de aanbesteding van het binnenzwembad en ijshal De Vliet in Leiden. Doel hiervan is om met behulp van de markt het project te kunnen optimaliseren en voldoende inzicht te krijgen in de belangrijkste uitgangspunten voor de hernieuwde aanbesteding van dit project. Zodoende ontstaat voor zowel de marktpartijen als de gemeente een win-win situatie. De uit de marktconsultatie verkregen inzichten zullen (waar relevant) worden meegenomen in het verdere vervolg en inrichting van het aanbestedingstraject van het binnenzwembad en ijshal. De eerdere aanbesteding werd stopgezet omdat de twee geïnteresseerde partijen niet hadden aangeboden. De een vanwege capaciteitsgebrek en de ander zag geen mogelijkheid zich in te dekken bij 20 jaar onderhoud en energie. Eerder was er gedoe rond het meedoen van omliggende gemeenten en de lengte van de ijsbaan 250 of 333 meter.

Deelname aan deze marktconsultatie geeft de marktpartij de mogelijkheid mee te denken over de toekomstige uitvraag van de gemeente Leiden. Door deelname draagt men bij aan een aanbesteding die vanuit de markt als realistisch en haalbaar wordt gezien.

In het nieuwe combinatiegebouw zijn de navolgende functiedoelen opgenomen:
1. Binnenzwembad:
a. Zwembad 35,0 x 25,0 x 2,5 m
i. Waterpolo wedstrijden op (inter)nationaal topsportniveau;
ii. Kortebaan zwemwedstrijden (25-meter wedstrijden) op nationaal niveau;
iii. Instructiezwemmen, doelgroepzwemmen, recreatiezwemmen, onderwaterhockey;
b. Tribune-capaciteit 250 vaste zitplaatsen en 100 demontabele zitplaatsen;
c. Kleedruimtes en bergingen;
2. IJshal (twee-laags):
a. IJsvloer rondbaan 250 m voor langebaanschaatsen;
b. Tribune-capaciteit rondbaan 250 vaste zitplaatsen;
c. IJsvloer 60 x 30 m voor ijshockey, shorttrack en kunstrijden;
d. Tribune-capaciteit ijshockey 300 vaste zitplaatsen;
e. IJsvloer voor recreatief curling en fun- en recreatieschaatsen;
f. Kleedruimtes en bergingen;
Pagina 6 van 9
3. Gemeenschappelijke/ondersteunende voorzieningen, zoals:
a. Entree met ontvangsthal;
b. Ondersteunende Horeca;
c. Verenigingsruimten, vergaderruimten en multifunctionele ruimten;
d. Personeels- en klantvoorzieningen;
e. Schaatsshop, ruimte voor Hengelaarsbond en overige te verhuren ruimten;

Deze marktconsultatie bestaat uit twee fases, een schriftelijke fase en een mondelinge fase. In de
schriftelijke fase legt de aanbestedende dienst marktpartijen enkele concrete vragen voor, naar
aanleiding waarvan vervolgens in de mondelinge fase de aanbestedende dienst in gesprek wil gaan
met een aantal leveranciers. Op basis van de beantwoording in de schriftelijke fase zal de
aanbestedende dienst enkele leveranciers uitnodigen voor verdere toelichting in de mondelinge fase.
Deze zullen op een nog nader te bepalen moment plaatsvinden, telefonisch of op gemeentekantoor
Leiden.
Deze marktconsultatie zal zowel schriftelijk als digitaal plaatsvinden via het aanbestedingsplatform
Tenderned.

Zie ook onze eerdere artikelen

Leiden besteed zwembad en ijsbaan 250 m aan   en Aanbesteding ijsbaan en zwembad Leiden mislukt!

Bron: Tenderned 20 juni 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/168764

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *