Bewoners N629 willen onderzoek naar aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Bewoners N629 willen onderzoek naar aanbesteding

©Provincie Noord Brabant 2020, omcirkeling Kluif AN

De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik heeft in een brief aan Provinciale Staten van Noord Brabant gevraagd om een onderzoek naar de aanbesteding en uitvoering van de fase 1 van de N629. Dat was naar aanleiding van de in Nederland redelijk unieke kluifrotonde met om onopgehelderde redenen ook een opstelvak, hetgeen allemaal gepland is om een eenbaans provinciewegje uit te breiden naar 2 baans en dan zo aan te sluiten met een racecircuit-vormige rotonde op de N27, die daar sinds kort A27 wordt genoemd.

Dat onderzoek was naar aanleiding van onze eerdere berichtgeving over het wegenproject, dat aanvankelijk een ovatonde had moeten worden maar nu met een “onsje meer”, minimaal 30 miljoen moet kosten. Dongens Nieuwsblad, Dongen Nieuws . NL pikte de bewonersbrief op en berichtte meer over de ook volgens bewoners overbodige stortvloed aan asfalt.

Zie meer bij de provincie over het project fase 1:

https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegenprojecten-in-brabant/n629-dongen_-oosterhout/aansluiting-op-de-a27

Zie over fase 2 van het project bij de Provincie Brabant

https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegenprojecten-in-brabant/n629-dongen_-oosterhout/n629-dongen-oosterhout

 

Speciaal voor het doeleinde van het project is een provinciaal Bestemmingsplan geschreven, een zogeheten Provinciaal Inpassingsplan. Dat is zeer kritisch ontvangen:  

De bezwaren richten zich met name op de aantasting van natuurgebieden (onderdeel van het NNB) en de
onvoldoende compensatie hiervoor. De Commissie MER onderschrijft de bezwaren van de Vereniging
betreffende de als onvoldoende beoordeelde compensatieplannen.
Ook BrabantAdvies is kritisch in haar advies over het ontwerp PIP (zie ingekomen stuk 17) en adviseert
om in gesprek te blijven met burgers. Dit verzoek sluit hier op aan.
Om te voorkomen dat PS een onzorgvuldig besluit nemen over de N629, geven wij graag gehoor aan het
verzoek van Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik tot een gesprek. N.a.v. het gesprek met de
Vereniging (en mogelijk met ondersteunende organisaties) zouden wij graag de gedeputeerde de
mogelijkheid bieden vragen van de Statenleden te beantwoorden

Bron:

Vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’ vraagt om onderzoek aanbesteding N629 fase 1

Zie eerder:

Brabant gaat knooppunt Oosterhout Dongen herzien

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *