Beveiligingsdiensten Tweede Kamer – Aanbestedingsnieuws

Beveiligingsdiensten Tweede Kamer

foto: pixabay.com

De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd door de ondersteunende ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ten behoeve van de Beveiligingsdienst van de Tweede Kamer. De Beveiligingsdienst is verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid van de Tweede Kamer en van alle Kamerleden, medewerkers, journalisten en bezoekers welke zich in
de gebouwen van de Tweede Kamer bevinden. De Tweede Kamer kent een hoog risicoprofiel, veiligheid staat dan ook hoog op de agenda van de Tweede Kamer.  Voor wie binnenkomt, zijn de beveiligingsbeambten het eerste aanspreekpunt. Zij zijn overal in het gebouw aanwezig: zichtbaar en onzichtbaar vanuit de centrale meldkamer. Beveiligers werken intensief samen met Kamerbodes en politie. De Beveiligingsdienst van de Tweede Kamer is ook verantwoordelijk voor de operationele beveiliging voor de Eerste Kamer.

De beveiliging van de Tweede Kamer vindt op dit moment plaats door allround beveiligers in vaste dienst tezamen met beveiligers van een extern beveiligingsbedrijf. Het externe beveiligingsbedrijf stelt beveiligers en hosts beschikbaar, die het vaste beveiligingsteam versterken op (on)voorziene piekdruktemomenten of juist in vakantieperiodes (zoals vergaderperiodes van de Tweede Kamer respectievelijk recessen). De Tweede Kamer is bezig het aantal beveiligers in vaste dienst te vergroten. De behoefte tot de genoemde uitbreiding hangt samen met de recente (tijdelijke) verhuizing van de Tweede Kamer in verband met de verbouwing van het Binnenhof. Vanwege de verbouwing is de Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
namelijk meeverhuisd naar de nieuwe locatie van de Tweede Kamer. Aangezien de ingang van Nieuwspoort op de nieuwe locatie zich bevindt binnen de beveiligde schil van de Tweede Kamer, is de toegang tot Nieuwspoort onderworpen aan het beveiligings- en toegangscontrolebeleid van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is voor de uitvoering van het betreffende beleid verantwoordelijk en heeft daardoor een verhoogde behoefte aan beveiligingspersoneel. Volgens een nauwkeurige
schatting op basis van gegevens die op dit moment bekend (kunnen) zijn aan de Tweede Kamer, is nodig het aantal beveiligers in vaste dienst te verhogen. Door de vergroting van het team vaste medewerkers beoogt de Tweede Kamer de behoefte aan flexibele inhuur van externe beveiligers (aanzienlijk) te verlagen.

De Tweede Kamer beoogt door middel van deze aanbestedingsprocedure een raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer voor het leveren van beveiligingsdiensten. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met een
optionele verlenging van twee maal één jaar en zal naar verwachting ingaan op 1 februari 2023. De Tweede Kamer hanteert de Europese openbare aanbestedingsprocedure. De opdracht behelst het volgende, een en ander zoals nader gespecificeerd in het Programma van Eisen:

 Het beveiligen van de gebouwen, bewoners en bezoekers van de Tweede Kamer en Eerste Kamer en incidenteel van de Raad van State, alsmede passanten. Een en ander valt uiteen in diverse deeltaken, zoals:
o (vroegtijdig) signaleren van dreiging en risico’s;
o surveillance en bewaking vanuit vaste standplaats;
o uitvoering X-ray en scanwerkzaamheden;
o samenwerken met de Beveiligingsdienst van de Tweede Kamer ter zake van de uitvoering van beveiligingswerkzaamheden;
o voor allround-beveiligers: het volgen van de beveiligingsopleiding van de Tweede Kamer en het behalen daarvan.
 Receptie/hosting:
o Ontvangen en registreren van bezoekers;
o Behandeling van (service)verzoeken van bewoners of bezoekers;
 Ondersteuning van de bedrijfshulpverlening
 Inrichten en beschikbaar stellen van een portal voor het maken van de planning door opdrachtgever, indien en voor zover opdrachtgever gedurende de overeenkomst besluit het proces van planning en inzet te digitaliseren.

Bron: Tenderned zondag 7 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269292

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *