brandstoffen d.m.v. tankpassen en brandstof groenonderhoud machines – Alkmaar – Aanbestedingsnieuws

brandstoffen d.m.v. tankpassen en brandstof groenonderhoud machines – Alkmaar

Illustratie: pixabay.com

De penvoerder voor deze aanbesteding is Stadswerk072 NV. Stadswerk072 is een dienstverlener voor overheden en semipublieke instellingen op het gebied van beheer en onderhoud in de buitenruimte. Stadswerk072 biedt een totaalpakket dat varieert van hoogwaardige dienstverlening op het gebied van beleid en investeringen tot uitvoering van eenvoudige repeterende werkzaamheden. Dit doet Stadswerk072 marktconform. De dienstverlening is duurzaam, professioneel, gericht op verbeteren en innovatief. Stadswerk kent meerdere afdelingen. De gemeente Alkmaar is 100% aandeelhouder van Stadswerk072. Stadswerk072 beschikt over een eigen wagenpark. De opdrachtgever is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens een overeenkomst af te sluiten voor de levering van brandstof middels een tankpassysteem. De aanbesteding is verdeeld in twee percelen, te weten:

Perceel 1: Levering van brandstof door middel van tankpassen

Perceel 2: Levering alkylaatbenzine door middel van jerrycans

Perceel 1 omvat: Circa 72 tankpassen, HVO 100 ca. 100.000 liter per jaar, ULZ diesel ca. 11.500 liter per jaar, Loodvrije benzine (Euro 95) ca. 8.300 liter per jaar. CNG (Compressed Natural Gas) ca. 200 kilogram per jaar.
Perceel 2 omvat: Alkylaatbenzine ca. 6.800 liter per jaar

De opdrachtgever heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding. Elk perceel zal afzonderlijk worden gegund aan een inschrijver. Opdrachtgever heeft de keuze gemaakt voor toepassing van twee afzonderlijke percelen, omdat op deze wijze een maximale mededinging ontstaat voor de inschrijvers en de concurrentie niet beperkt wordt. Opdrachtgever heeft ervoor gekozen om de twee percelen in één aanbesteding te publiceren omdat de kosten (aanbestedingskosten en apparaatskosten) voor de opdrachtgever hierdoor geminimaliseerd worden. Het is toegestaan om op één, of op beide percelen in te schrijven. Het is toegestaan om meerdere keren op als hoofdaannemer in te schrijven (maximaal drie inschrijvingen per perceel). De looptijd van de af te sluiten overeenkomst is van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2024, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van driemaal maximaal één jaar.

Bron: Tenderned zondag 7 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269250

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *