Beveiliging vluchtelingenlocatie – Gemeente Oss – Aanbestedingsnieuws

Beveiliging vluchtelingenlocatie – Gemeente Oss

Sinds eind maart 2022 is er een vluchtelingenlocatie in Oss waar zowel Oekraïense vluchtelingen als asielzoekers worden opgevangen. De huidige overeenkomst met een beveiligingsbedrijf loopt af per 1 oktober 2023. Inmiddels is bekend dat de voorheen tijdelijke vluchtelingenopvang voor de duur van vijf jaar wordt voortgezet. Per 1 oktober 2024 wordt de huidige locatie verplaatst naar de nog te ontwikkelen locatie Macharenseweg- Spitsbergerweg. Voor de beveiliging per oktober 2023 zoeken wij één ondernemer.

Onder beveiligingswerkzaamheden wordt verstaan het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen van de vluchtelingenlocatie. De taakomschrijving voor de locatiebeveiliging is kort samengevat het volgende:

  • –           Toegangscontrole (registreren van bezoekers en leveranciers bij aankomst en vertrek);
  • –           Toezien op navolgen van huisregels van de opvanglocaties;
  • –           Toezicht houden op het buitenterrein/ongewenste bezoekers;
  • –           Toezicht houden op brandveiligheid;
  • –           Repressief (handelend) optreden in geval van calamiteiten en onregelmatigheden;
  • –           Optreden als BHV en de rol vervullen van hoofd BHV tot de alarmdienst het overneemt;
  • –           Opvangen hulpdiensten bij calamiteiten;
  • –        Rapporteren (dagelijks wordt er schriftelijk gerapporteerd aan de locatie coördinator van Thuis in Oss hoe de avond en nacht is verlopen;
  • –           Houden van brand-, sluit-, en algemene rondes;
  • –           Optioneel; controle en uitvoering van eventuele COVID-maatregelen.

Door het verrichten van controles en signaleren van onregelmatigheden oefent de beveiliger preventief toezicht uit. De beveiliging doet dit op een manier die past bij de situatie en is dienstverlenend richting personeel en bewoners. Wij verwachten van het in te zetten personeel dat zij klantvriendelijk en klantgericht kunnen handelen en conflicten kunnen hanteren. Op de huidige locatie voormalig belastingkantoor zijn er maximaal vierhonderdvijftig vluchtelingen verspreid over een kantoor met drie  verdiepingen en twee noodlocaties ( waarvan 1 noodlocatie  twee verdiepingen).

Per 1 oktober 2024 wijzigt de locatie. Dan worden er 500 vluchtelingen opgevangen in een nieuw te realiseren locatie verspreid over 3 aparte woongebouwen met twee verdiepingen. Daarnaast is er nog een voorzieningengebouw (voor kantoren en activiteiten), dit is een gebouw zonder verdieping.

Er zal een bezoek voor de potentiële inschrijvers op de locaties worden georganiseerd. Dit zal plaatsvinden op 19 april 2023 om 10.00 uur. Indien u hierbij aanwezig wenst te zijn dient u zich uiterlijk 12 april 2023 aan te melden via de berichtenmodule in Tenderned.

De aanbestedende dienst heeft de intentie om de overeenkomst in werking te laten treden op 1 oktober 2023. De looptijd van de overeenkomst bedraagt drie jaar met daarna tweemaal een optie tot verlenging met telkens één jaar. Aanbesteder volgt de openbare procedure. Gegund wordt er aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned dinsdag 4 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/293440

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 5 april 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *