Beheer en onderhoud installaties zwembad De Sniep Waddinxveen – Aanbestedingsnieuws

Beheer en onderhoud installaties zwembad De Sniep Waddinxveen

Foto: pexels.com

Zwembad “De Sniep” was tot twee jaar geleden los van de gemeente, het beheer werd uitgevoerd door een medewerker van het zwembad. Vanwege pensioen van de medewerker komt de techniek en het gebouw in de vastgoedportefeuille van de gemeente terecht. Door deze verschuiving wil de gemeente het onderhoud op een andere manier organiseren. Op deze wijze kan aansluiting gevonden worden bij de gerealiseerde doelstellingen en de werkwijze van de gemeente. Het streven van de gemeente is om de waterzijdige- (wz) en werktuigbouwkundige (wtb) installaties van het zwembad gezamenlijk aan te besteden. De installaties worden al de gehele levensduur gezamenlijk beheerd en zo zijn zij ook ingericht. De beste aansturing is mogelijk door dit wederom gezamenlijk op de markt uit te brengen. Momenteel is een tijdelijke opdracht gegeven voor de 24-uurs storingsdienst en onderhoud van het zwembad, dit contract loopt maximaal tot en met december 2020. Het beheer en onderhoud aan de Elektrotechnische installaties zijn vorig jaar (2019) reeds aanbesteed en blijven buiten beschouwing van de scope van de opdracht.

De aan te besteden opdracht beheer en onderhoud waterzijdige- en werktuigbouwkundige installaties zwembad De Sniep bestaat uit vaste en variabele werkzaamheden (resp. exploitatieonderhoud, correctief- en storingsonderhoud) en optioneel het gunnen van kleinere projecten.
Voor een nadere omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar het Programma van Eisen. Gekozen is voor clustering van de installaties vanwege het feit dat zij zo ontworpen en altijd onderhouden zijn. Daarbij zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De beoordeling van de inschrijvingen geschiedt op basis van de beste Prijs-Kwaliteitverhouding. De inschrijver met de laagste evaluatieprijs biedt de beste Prijs-Kwaliteitverhouding en komt voor gunning van de opdracht in aanmerking. Wanneer twee of meer Inschrijvers na de beoordeling een gelijke laagste evaluatieprijs scoren, zal de aanbestedende dienst de opdracht tussen de winnende partijen verloten. De inschrijvers mogen bij deze loting aanwezig zijn. 

De aanbesteding vindt plaats opdrachtig de Europese openbare procedure conform de bepalingen van hoofdstuk 2 van de ARW 2016. Deze ARW is gebaseerd op de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit. De ARW 2016 is een verplicht richtsnoer bij aanbestedingen van werken en is ook prima te hanteren bij de aanbesteding van diensten en/of leveringen. De gemeente Waddinxveen adviseert de inschrijvers kennis te nemen van de ARW 2016. De ARW 2016 is via het internet te downloaden.

De opdrachtgever nodigt u uit voor een schouw op dinsdag 08 september 2020 van 09:30 tot 11:00. U dient zich voor maandag 07 september 2020 uiterlijk voor 17:00 aan te melden via de berichtenfunctie van TenderNed. De schouwing vindt plaats op het volgende bezoekadres:
De Sniep
Sniepweg 13D
2742 AR Waddinxveen
De procedure van de schouwing is als volgt:
a. De inschrijver mag via de vragenfunctie van TenderNed vragen indienen voorafgaand aan de schouwing.
b. Bij aanvang dienen de inschrijvers een presentielijst in te vullen.
c. De inschrijver mag gedurende de schouwing vragen stellen.
d. De inschrijver dient de ter plekke gestelde vragen direct na afloop van de schouwing nogmaals te stellen via de vragenfunctie van TenderNed. Alleen de vragen die via de vragenfunctie van TenderNed zijn gesteld worden geanonimiseerd beantwoord en met een nota van inlichtingen gepubliceerd op TenderNed. Op geen andere manier kunnen er rechten worden ontleend aan de antwoorden. 

De looptijd van het contract is één jaar aanvangende op 1 januari 2021 en eindigende op 31 december 2021. De opdracht kan verlengd worden met achteneenhalf jaar.

Bron: Tenderned 2 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/204231

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *