Beheer en onderhoud E&W installaties Loon op Zand – Aanbestedingsnieuws

Beheer en onderhoud E&W installaties Loon op Zand

Het Klavier. Foto: Google Streetview

De gemeente Loon op Zand bezit diverse gemeentelijke gebouwen. Het huidige gebouwonderhoud wordt op basis van jaarlijkse contracten uitgevoerd. Het huidige gebouw onderhoud is gesplitst in:
Bouwkundig onderhoud
Elektrotechnische installaties (gebouw gebonden)
Werktuigkundige installaties (gebouw gebonden)
De gemeente Loon op Zand heeft het voornemen om het gebouwonderhoud voor alléén de gebouw gebonden technische installatie (E&W) integraal uit te besteden voor vier gebouwen. 

Deze aanbesteding heeft betrekking op:
Brandweerkazerne Loon op Zand: De Hoogt 20 Loon op Zand;
Brandweerkazerne Kaatsheuvel: Dodenauweg 4 Kaatsheuvel;
Sportcentrum De Werft: Huygenstraat 73 Kaatsheuvel;
Gemeentehuis en multifunctioneel centrum Het Klavier: Anton Pieckplein 1, 2, 3, 4 Kaatsheuvel.

De opdracht in deze niet-openbare aanbesteding betreffen onderhoudswerkzaamheden die betrekking hebben op:
Elektrotechnische installaties (gebouw gebonden)
Werktuigkundige installaties (gebouw gebonden)
Het uit te besteden onderhoud bestaat uit de navolgende werkzaamheden:

preventief onderhoud
correctief onderhoud
storingsonderhoud.

Alle installaties moeten voldoen en onderhouden worden volgens wet en regelgeving.

Het onderhoudscontract zal ingaan op 1 juli 2022, met een duur van vier jaar, hierin geldt het eerste jaar als een proefperiode. Vervolgens is er een optie tot verlenging van het contract met tweemaal drie jaar. Uitzondering hierop is het pand “Het Klavier” Het onderhoudscontract gaat daar in per 1 januari 2023 en dat contract loopt daarna gelijk met overige panden.

Om het project te doen realiseren heeft de aanbestedende dienst besloten om deze aanbesteding volgens de Europese niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie) te organiseren conform de bepalingen van de Aanbestedingswet
2012. De niet-openbare procedure houdt in dat iedere geïnteresseerde die voldoet aan de minimumeisen een verzoek tot deelneming mag indienen en mag meedingen in de voorselectie om als gegadigde geselecteerd te worden (selectiefase). Maximaal vijf gegadigden worden geselecteerd op basis van de selectiecriteria om een aanbieding te doen. Na de voorselectie
ontvangen de vijf hoogst scorende gegadigden een uitnodiging tot inschrijving en mogen zij meedingen naar de gunning van de opdracht (gunningsfase). In de inschrijvingsfase is een schouwmogelijkheid een optie.

Bron: Tenderned maandag 29 november 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245303

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *