Schoonmaakdienstverlening Veiligheidsregio Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakdienstverlening Veiligheidsregio Utrecht

Foto: Pixabay.com/Michael-T

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU)  heeft de intentie om sanitaire voorzieningen, ongediertebestrijding, glasbewassing, reguliere en specialistische schoonmaak in te kopen conform de vereisten zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten. Het overgrote deel van de 26 gemeenten binnen de VRU verzorgt zelf (of via een onderaanneming) de schoonmaak van de
brandweerposten van de VRU. Een gemeente heeft de keuze om dit aan de VRU uit te besteden, via het zogenoemde beheerpakket Schoonmaak (pakket 4). Hier maken 7 van de 26 gemeenten gebruik van, met in totaal 18 brandweerposten (januari 2022). De VRU verzorgt een raamovereenkomst de schoonmaakdienstverlening voor deze posten. Daarnaast zijn er nog 2 locaties die gehuurd worden door de VRU en waar de VRU zelf verantwoordelijk is voor de schoonmaakdienstverlening. Deze locaties maken ook onderdeel uit van de raamovereenkomst. Op het moment dat andere gemeenten het beheerpakket Schoonmaak willen afnemen, dan wordt er voor de betreffende gemeenten een nadere overeenkomst gesloten met een looptijd van ten minste één jaar. De hoofddoelstelling is dat alle gebruikers en bezoekers van de VRU locaties kunnen beschikken over een schoon gebouw en een schone werkplek. De schoonmaakdienstverlening houdt nu het volgende in:
1. Het betreft de schoonmaakactiviteiten op de posten, regulier en specifiek (glasbewassing, ongediertebestrijding, dieptereiniging), het verzorgen van de sanitaire supplies en de overige schoonmaaktaken, zoals gladheidsbestrijding, gevelreiniging en werkplekreiniging.
2. Periodieke toetsing van kwaliteit op het gebied van schoonmaak.

De schoonmaakwerkzaamheden worden op werkdagen uitgevoerd, tussen 06.00 en 21.00 uur. Voor iedere locatie is een werkprogramma aanwezig, zie het PvE waarin de werkzaamheden per ruimte zijn vastgelegd. De VRU is ook aan de slag met het Tijds- en Plaats onafhankelijk Werken (TPOW). Op dit ogenblik is nog niet geheel duidelijk wat de effecten van TPOW zijn voor de schoonmaakdienstverlening op de betreffende locaties. Daarom is het voor de VRU van belang om het werkprogramma per TPOW locatie flexibel te kunnen op- en afschalen. Het gaat hierbij om individuele werkplekken voor medewerkers en de
vergaderfaciliteiten. 

De VRU wenst een overeenkomst af te sluiten met een opdrachtnemer die de hiervoor geschetste werkzaamheden kan uitvoeren. De VRU heeft het voornemen om met ingang van 1 juni 2022 voor een periode van twee jaar met de optie voor maximaal vier verlengingen van één jaar een raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor het leveren van schoonmaakdienstverlening en het verlenen van bijkomende relevante diensten zoals opgenomen in de scope van de opdracht.
Op het moment dat de maximale waarde van €4.000.000,- van de raamovereenkomst is bereikt, eindigt deze van rechtswege. 

De aanbestedingsprocedure die van toepassing is op deze aanbesteding is de Europese openbare procedure. Gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, die wordt vastgesteld op basis van ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ waarbij naast de prijs ook kwalitatieve aspecten worden beoordeeld.

De Aanbestedende Dienst biedt geïnteresseerde marktpartijen de mogelijkheid om de locaties te bezichtigen. Het betreft de navolgende locaties:

  • Woerden Vrijwillige post, kantoorruimte, vergaderlocatie Boerendijk 34,  Woerden 3 maart 9:30 – 10:15 uur
  • De Meern Vrijwillige post, vergaderlocatie Meerndijk 17a, Utrecht 3 maart 10:45 – 11:30 uur
  • Leidsche Rijn 24-uurs post, kantoorruimte, magazijn, vergaderlocatie, sportaccommodatie Belcampostraat 10, Utrecht 3 maart 12:00 – 12:45 uur
  • Zeist 24-uurs post, kantoorruimte, vergaderlocatie, sportaccommodatie Dijnselburgerlaan 5, Zeist 3 maart 13:45 – 14:30 uur

De geïnteresseerde marktpartijen mogen voor deze schouw maximaal twee medewerkers afvaardigen. De datum die hiervoor is gereserveerd is 3 maart 2022. Indien een geïnteresseerde marktpartij hieraan deel wenst te nemen, dient men zich uiterlijk 28 februari vóór 16:00 uur aan te melden door het sturen van een bericht via de berichtenmodule van Tenderned, onder opgave van de namen van de medewerkers die namens haar naar de schouw komen. De aanbestedende dienst stuurt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 1 maart 2022, een bevestiging van deelname aan de geïnteresseerde marktpartij. Het is toegestaan om tijdens de schouwing aantekeningen te maken en, indien gewenst, zaken op te meten. Het is niet toegestaan om foto’s te maken tijdens de schouwing. Het is evenmin toegestaan om vragen te stellen tijdens en na afloop van de schouwing, m.u.v. de vraag of er langer stilgestaan kan worden bij een ruimte om aantekeningen te kunnen maken of iets op te meten. 

Bron: Tenderned woensdag 16 februari https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252415

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *