Beekdaelen kiest voor nieuwe manier van aanbesteden (groenonderhoud) – Aanbestedingsnieuws

Beekdaelen kiest voor nieuwe manier van aanbesteden (groenonderhoud)

Foto: © gemeente Beekdaelen

Beekdaelen is een landelijke en groene gemeente tussen de stedelijke gebieden van de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. In Beekdaelen wonen ruim 36.000 mensen in een gebied dat bijna 8.000 hectare groot is. Het landschap, de kernen en de bedrijvigheid zijn de basis voor de ontwikkeling van Beekdaelen. Denk hierbij aan moderne kleinschalige toeristisch-recreatieve, streekgebonden en agrarische bedrijvigheid. De A76 met de aansluiting op de Buitenring is de as waarlangs de bedrijvigheid geconcentreerd is. De nieuwe gemeente vormt een grensgemeente die staat voor een leefbare en groene woonomgeving met een prachtig landschap en die in toenemende mate aantrekkingskracht uitoefent op de inwoners uit de omringende stedelijke agglomeraties. De gemeente Beekdaelen bestaat uit vijftien dorpskernen die rijk zijn aan monumenten, zoals hoeven, herenhuizen, kerken, weg- en grafkruizen en waterputten. De oudste dateren uit de Middeleeuwen. De dorpskernen hebben ieder weliswaar hun eigen, maar vergelijkbare culturele verworvenheden en folkloristische manifestaties. Zo vinden er jaarlijks meifeesten plaats, trekken er processies door de dorpen en worden schuttersfeesten en veel andere festiviteiten georganiseerd. Wonen, werken en recreëren binnen de kleinschaligheid van de kernen zijn belangrijk!

Gemeente Beekdaelen heeft besloten om het groenbeheer van de openbare ruimte op een vernieuwende wijze aan te besteden. Het achterliggende doel is het activeren van een nauwere samenwerking tussen burgers, ondernemers en de gemeente in de breedste zin van het woord. In dit kader is de gemeente in 7 gebieden/clusters verdeeld op basis van de cohesie tussen de voormalige kernen. Binnen deze clusters wordt de opdrachtnemer verantwoordelijk voor alle groen gerelateerde werkzaamheden met uitzondering van het boombeheer en het beheer van de sportvelden.

Binnen de zeven clusters wordt in 3 clusters met een pilot gestart. In deze pilotclusters worden bovenop de technische uitvoeringseisen, de eisen voor social return en duurzaamheid, extra eisen gesteld ten aanzien van burgerparticipatie. Alle clusters worden apart aanbesteed. De opdrachten voor het boombeheer en het beheer van de sportvelden worden als aparte opdrachten aanbesteed. De gemeente stelt aan bedrijven die dit groenonderhoud gaan uitvoeren specifieke eisen die in drie categorieën zijn onder te verdelen.

  • Inhoudelijke kwaliteit
  • Duurzame re-integratie
  • Samenwerking met de gemeenschappen.

Bij samenwerking met de gemeenschappen stelt men bijv. de volgende eisen

  • Inschrijver kan regelmatig en voldoende proactief  communiceren met de gemeenschap en de gemeente  informeren over geluiden uit de omgeving.
  • Inschrijver heeft concrete ervaring met burgerinitiatieven en burgerparticipatie.
  • Er wordt door de inschrijver adequaat gereageerd op vragen, klachten en opmerkingen en er wordt hiervan een logboek bijgehouden inclusief opvolging.
  • Een fysiek persoon is regelmatig aanspreekbaar op locatie voor het beantwoorden van vragen en het ontvangen van suggesties.
  • Inschrijver heeft relevante en gedegen bekendheid met de plaatselijke gemeenschappen of is bereid daarin te investeren.

Bewijsstukken voor het voldoen aan bovengenoemde eisen worden nu nog niet gevraagd; deze zullen worden beoordeeld gedurende de aanbestedingsprocedure.

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor één of meerdere van bovenstaande opdrachten kunnen, tot en met 7 december 2020,
contact opnemen met de afdeling Ruimte: r.de.haas@beekdaelen.nl of m.scheijen@beekdaelen.nl. Of telefonisch via 088-4502000.

Bron: Tenderned 30 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212955

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *