Bedrijfswagens tot 3500kg gemeente Súdwest-Fryslân – Aanbestedingsnieuws

Bedrijfswagens tot 3500kg gemeente Súdwest-Fryslân

Illustratie:
Pixabay.com (bewerkt)

De gemeente Súdwest-Fryslân bestaat uit 6 steden en 83 dorpen. Het is de grootste gemeente van Nederland in oppervlakte.(De grutste gemeente fan Nederlân).En de tweede gemeente van Fryslân wat betreft inwoners (± 90.000) en arbeidsplaatsen (30.000).

Deze gemeente nu  wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor de levering van verschillende soorten bedrijfswagens die ingezet worden in de diverse ketens van de opdrachtgever maar voornamelijk in keten Openbare Ruimte voor de thema’s Groen, Schoon, Wegen, etc.
De opdrachtgever heeft een eigen wagenpark dat door de vakgroep Materieel en locaties wordt onderhouden. De door de opdrachtgever af te nemen bedrijfswagens gaan in de meeste gevallen de huidige in gebruik zijnde bedrijfswagens vervangen. Deze bedrijfswagens zijn dan afgeschreven. De inruil van de oude bedrijfswagens maken geen deel uit van deze aanbesteding.

Deze aanbesteding is opgedeeld in zes (6) percelen:

  • Perceel 1: kleine gesloten bedrijfswagens (diesel- en elektrische motor)
  • Perceel 2: middelgrote gesloten bedrijfswagens (diesel- en elektrische motor)
  • Perceel 3: grote gesloten bedrijfswagens (dieselmotor)
  • Perceel 4: grote gesloten bedrijfswagens (elektrisch)
  • Perceel 5: grote bedrijfswagens met laadbak (dieselmotor)
  • Perceel 6: grote bedrijfswagens met laadbak (elektrisch)

In zijn totaliteit gaat het om circa 50 voertuigen verdeeld over de jaren 2020 t/m 2024.  Voor de percelen 1 en 2 gelden dat iedere inschrijver zowel een bedrijfswagen met een diesel als met een elektrische motor moet kunnen leveren. Voor de overige percelen geldt dit niet. Uit de
marktverkenning blijkt namelijk dat er voor percelen 3 t/m 6 nog (te) weinig automerken zijn die zowel een diesel als een elektrische variant kunnen leveren. Daarnaast loopt er op dit moment nog een pilot bij de afdeling Openbare Ruimte thema Groen. Dit kan inhouden dat er maximaal 4 stuks extra grote bestelwagens met laadbak, zoals omschreven met de percelen 5 en 6, kunnen worden afgenomen.

Opdrachtgever hecht waarde aan maximale flexibiliteit wat betreft de inzet van het wagenpark maar wil ook de klimaatdoelstellingen van het kabinet, waaraan het akkoord van Parijs ten grondslag ligt, halen om de uitstoot van CO2 te reduceren. Opdrachtgever heeft hierin per 1-1-2020 al een stap gezet door het gehele wagenpark (waaronder de reinigingsauto’s, grasmaaiers, vrachtauto’s, bedrijfswagens, tractoren, etc.) met dieselmotoren op een synthetische brandstof te laten rijden. Op dit moment is dit nog een mix van 50% conventionele diesel en 50% Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). De verwachting is dat het gehele wagenpark van voertuigen met dieselmotoren per 1-1-2021 op 100% HVO zal rijden en daarbij fossielvrij. Opdrachtgever kiest in principe voor een elektrische Bedrijfswagen tenzij de bedrijfsvoering dit niet toelaat, dan zal een Bedrijfswagen met dieselmotor worden afgenomen.
Note! De kans is aanwezig dat er van perceel 6 (6 voertuigen waarvan vier in 2020) gedurende de duur van de raamovereenkomst geen enkele bestelwagen wordt afgenomen. Dit is afhankelijk van het eigen gewicht van de elektrische grote bestelwagen met laadbak, de actieradius en het eventuele trekgewicht. Toch wil de opdrachtgever de mogelijkheid hebben om hier zelf een keuze in te maken. Een en ander is afhankelijk van de te ontvangen inschrijvingen.

Per perceel wordt een raamovereenkomst afgesloten met één opdrachtnemer. Inschrijvers kunnen inschrijven op één of meerdere percelen. Het is niet toegestaan meerdere percelen gezamenlijk aan te bieden. Dit houdt in dat de prijsopgave per perceel dient te gebeuren, onafhankelijk van de gunning op eventuele andere percelen. Het is per inschrijver slechts toegestaan éénmaal in te schrijven. Het aanbieden van varianten is
niet toegestaan.

Deze opdracht betreft een Raamovereenkomst en wordt onder de Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân afgesloten, met een looptijd van twee jaar, met een aan de opdrachtgever toekomende optie tot verlenging van maximaal twee maal één jaar.

Aanbestedingsnieuws:  In concreto betekent dit ook dat voor perceel 2 geen voertuigen kunnen worden afgenomen. Uit de indicatie in het beschrijvend doucment halen wij dat perceel 2 twee voertuigen omvat die geleverd moeten worden in 2023, dat is dus in de eenzijdig af te roepen optionele verlenging. Verder menen wij dat het gebruik van plantaardige olie weliswaar geen fossiele brandstof is, maar wel te vergelijken is met het opvreten van alle eieren en dan verbaasd kijken waarom er geen kippen bijkomen. 

Wanneer de procedure volgens planning verloopt, heeft opdrachtgever de intentie de raamovereenkomst op 1 januari 2021 in te laten gaan.

Aanbestedingsnieuws: Uit de indicatie in het beschrijvend document halen wij een voorziene vervanging van in totaal 15 van de circa 50 voertuigen in 2020. Hoe doe je dat als het raamcontract ingaat in 2021? Hebben ze daar in Fryslan een andere kalender? 

Bron: Tenderned 9 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *