Verzorging cateringdiensten gemeente Purmerend ondermaats – Aanbestedingsnieuws

Verzorging cateringdiensten gemeente Purmerend ondermaats

Foto: Gemeente Purmerend

De aanleiding voor deze aanbesteding is het expireren van de overeenkomst met de huidige dienstverlener per 1 maart 2021. De doelstelling is het aangaan van een samenwerking met een ondernemende en meedenkende partner voor de cateringvoorzieningen. De opdracht wordt verleend aan degene die aan alle eisen die in dit document gesteld worden, voldoet en vervolgens de beste inschrijving heeft gedaan.

De gemeente wenst tot een overeenkomst te komen voor de verzorging van de cateringdiensten ten behoeve van de locaties Stadhuis inclusief het Netwerkcafé en de Koog. De cateringvoorzieningen bestaan uit het:

  • verzorgen van de restaurants van het Stadhuis en de Koog;
  • verzorgen van het Netwerkcafé;
  • verzorgen van de vergaderservices en banqueting voor het Stadhuis en de Koog;
  • verzorgen van de evenementen voor de gemeente Purmerend;
  • optioneel verstrekken van werkfruit.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat binnen de contractperiode andere aan de gemeente gerelateerde organisaties gebruik kunnen maken van de af te sluiten overeenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties (niet gelimiteerd) zoals Spurd, P3, het Waterlandsarchief of organisaties met een gemeenschappelijke regeling samen met de gemeente. Ook is het mogelijk dat binnen de gemeente op andere locaties catering/horeca faciliteiten worden uitgebreid. (vb theater Purmaryn). Hoewel de mogelijkheid bestaat is er op dit moment nog geen aanleiding dat dit op korte termijn daadwerkelijk staat te gebeuren.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier jaar en twee maanden. De verwachte ingangsdatum is 2 januari 2021 (inclusief implementatie met als fatale datum 28 februari 2021) en de overeenkomst eindigt alsdan op 28 februari 2025. De overeenkomst kan worden verlengd met zes opties van elk één jaar. De aanbestedingsprocedure die van toepassing is op deze aanbesteding is de Europees openbare procedure.
De gemeente nodigt alle gegadigden uit tot het bijwonen van een schouw op dinsdag 20 oktober 2020 om 9.30 uur. De locatie volgt na aanmelding. De gemeente zal dan een rondleiding geven op de locaties Stadhuis (inclusief Netwerkcafé) en de Koog. De schouw is niet bedoeld als extra vragenronde, maar om een beeld te krijgen van de locaties. De inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving (emvi) heeft gedaan komt voor gunning van de opdracht in aanmerking.  De zes kwalitatieve gunningscriteria met de daaraan verbonden wegingspercentage zijn:
1. Uitwerking van het concept voor de restaurants Stadhuis en de Koog (20%);
2. Uitwerking van het concept voor het Netwerkcafé (20%);
3. Gasttevredenheid en hospitality (20%);
4. Prestatiemonitor en KPI’s (20%);
5. Speerpunten gemeente Purmerend (15%)
6. Interview/presentatie (5%).

De vaste aanneemsom kan enkel worden aangepast indien het aantal pandbewoners structureel veranderd. Een bandbreedte van 15% meer of minder pandgebruikers (uitgangspunt: 616 pandgebruikers voor het Stadhuis en 146 voor De Koog) gedurende een aaneengesloten periode van
3 maanden of langer wordt hierbij gehanteerd. De vergaderservices, banqueting en evenementen worden op basis van vaste verrekenprijzen of op basis van een goedgekeurde offerte met elkaar verrekend.

—–

Uiteraard kijken wij sinds het recente kort geding tussen Sodexo en Fontys ook naar de overname van personeel. Dat zou althans volgens de leidraad zijn opgenomen in bijlage 4b.


Bij de aanbestedingsdocumenten zit deze bijlage niet, maar wacht eerder vonden we al gekke dingen wellicht staat hij onderaan in het leidraad document, maar nee. Elders dan? Zowaar vinden we onder in bijlage 4 een opsomming van bijlagen op de bijlage.

Nou die bijlage A vinden we als bijlage 4a terug en eveneens Bijlage C vinden we terug als bijlage 4c. 4b of B blijft echter spoorloos. Erger nog in het PvE (bijlage 4) vinden we een looptijd van 4 jaar of 48 maanden met verlengingen, waar die in de leidraad 4 jaar en 2 maanden met verlengingen is. Ik neem aan dat het verschil de implementatiefase is tussen 1 januari en 28 februari, maar dat staat dan weer nergens. Nou ik mag niet meer van de hoofdredacteur ondermaats schrijven in de kop van het artikel, dat geeft maar boze gezichten en speurtochten op LinkedIn naar de schrijver dezes, maar ik mag toch wel , hoop ik, zeggen dat dit een zooitje is. In ieder geval blij dat ik slechts een artikel hoef te schrijven en niet een daadwerkelijke inschrijving hoef te doen. Wie weet wat ik dan nog tegen kom.

In de raadsdocumenten komen we een vraag tegen van de partij AOV die stelt dat tijdens en na de vergaderingen er best wel wat minder zoute en zoete snacks verstrekt mogen worden, zeker gezien een zekere voorbeeldfunctie naar de jeugd. Dat neigt natuurlijk, nu we ons niet bezig kunnen houden met het sociale aspect qua personeel in deze aanbesteding door het ontbreken van een bijlage, eens te kijken naar de huidige prijslijst en dus assortiment. En dat liegt er niet om. Veel bijzonders hoef je niet te bestellen of je moet al 5 euro aftikken, dat is 25 euro per week en 100 euro per maand. Dat vinden wij toch wel een aanslag op de maandelijkse wedde van de ambtenaar. 100 euro per maand wegknagen in je dagelijks half uurtje, reden genoeg, vinden wij, voor een eigen bammetje onder de snelbinder.

Voor de aanbiedende cateraars geef ik tenslotte nog even kort de essentie van het kort geding tussen Sodexho en Fontys. Daar was sprake van ondermaatsheid in de dienstverlening volgens Fontys, een nadere uitleg hiervan willen zij aan Aanbestedingsnieuws niet geven en een ontevredenheid bij Sodexo omdat zij er maar niet in slaagden de dienstverlening rendabel te maken. Contractopzegging was het resultaat en op zich, konden beide partijen zich daar wel in vinden. Sodexo verwachte dat Fontys een nieuwe aanbesteding zou uitschrijven waarbij, het bij Sodexo in dienst zijnde personeel door de nieuwe contractant zou worden overgenomen. Fontys schreef echter mede door Corona geen nieuwe aanbesteding uit waardoor Sodexo bleef zitten met 90 man personeel. De rechter besliste in het voordeel van Fontys, met als reden de contractvrijheid. Fontys was er niet aan gehouden om een nieuwe aanbesteding uit te schrijven, en dus ging de overname van personeel niet door. Wrang voor Sodexo dat al een kwart van zijn personeel in Nederland had ontslagen. Dus inschrijvers “de weg naar de bodem” zit vol valkuilen. Let u alstublieft  op!.

BronL Tenderned 9 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207969

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *