Personeelsattenties VRK – Aanbestedingsnieuws

Personeelsattenties VRK

Foto: © Aanbestedingsnieuws.nl

In het kader van goed werkgeverschap schenkt de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) jaarlijks diverse attenties aan haar medewerkers. In de afgelopen jaren heeft de VRK deze attenties bij diverse leveranciers afgenomen. Voor de komende
vier jaar wenst de VRK één partij te contracteren die diverse soorten attenties kan leveren. Hiermee wenst de VRK ontzorgd te worden en gelijkheid te creëren in de verstrekte attenties binnen de diverse afdelingen in de organisatie.

De VRK is op zoek naar een opdrachtnemer die personeelsattenties samenstelt en levert voor alle medewerkers van de VRK. Het aantal medewerkers varieert tussen de 1400 en 1500. De personeelsattenties worden gedurende de looptijd van de overeenkomst in de volgende periodes aan de medewerkers van de VRK verstrekt:
Pasen medio week 13 in 2024
Sinterklaas medio week 48 in 2023
Eindejaar(kerst): medio week 50 in 2023
Variabel: Gedurende elk moment van het jaar.
Het eerste geschenk dat binnen de scope van deze opdracht geleverd dient te worden, betreft het Sinterklaasgeschenk. Deze dient uiterlijk week 48 geleverd te kunnen worden.

Voor 2023 is het budget voor de eindejaarsattentie vastgesteld op €45,- per medewerker. Daarnaast is voor 2023 het budget voor Sinterklaas vastgesteld op €10,- per medewerker. Voor Pasen en een eventueel variabel geschenk zal naar verwachting ook een budget van €10,- per medewerker beschikbaar gesteld worden. Naar verwachting zal er dus voor €75 per medewerker per jaar aan attenties besteld worden.

De VRK wenst een raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer voor de volledige opdracht. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van één jaar. De VRK kan deze overeenkomst vervolgens nog drie keer onder dezelfde voorwaarden verlengen met een periode van één jaar. Voor de aanbesteding van de opdracht, hanteert de VRK de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Alle inschrijvingen die niet op basis van voorwaarden, vormvereisten, uitsluitingsgronden,
geschiktheidseisen en/of minimumeisen zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure, worden beoordeeld op basis van kwaliteit.

Bron: Tenderned donderdag 22 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301595

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 juni 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *