Bedrijfskleding en Schoeisel Ergon – Aanbestedingsnieuws

Bedrijfskleding en Schoeisel Ergon

Fotomateriaal: © Ergon

Ergon wenst als aanbestedende dienst de inkoop van Bedrijfskleding & Schoeisel via een openbare Europese
aanbestedingsprocedure uit te voeren.

Het aantal percelen van deze aanbesteding is twee, te weten:
Perceel 1: Gangbare confectie bedrijfskleding en schoeisel;
Perceel 2: Bedrijfskleding en schoeisel voor de afdeling Businesspost en kostuumdragers.
Inschrijvers mogen op 1 of 2 percelen inschrijven.

Perceel 1:
De opdracht betreft het leveren van Bedrijfskleding en Schoeisel o.a. voor de afdelingen groen, logistiek en intern transport, textieldiensten, milieustraten, schoonmaak en kwekerij aan Ergon volgens de in de aanbestedingsdocumenten beschreven voorwaarden. Er is een top 61 samengesteld van de meest afgenomen artikelen en waarvoor netto prijzen worden vastgelegd.
Naast de top 61 kunnen door Ergon van opdrachtnemer eveneens andere artikelen optioneel worden afgenomen en kan gebruik gemaakt worden van de dienstverlening van opdrachtnemer zoals bedrukken en borduren. De totale geraamde waarde van de af te sluiten raamovereenkomst is tussen de € 350.000,- en € 400.000,-, exclusief BTW. Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Dit betekent dat, indien bij de uitvoering van de opdracht het daadwerkelijk afgenomen volume achterblijft – ongeacht de mate waarin dit het geval is – dit geheel voor risico komt van de opdrachtnemer. De maximale waarde van de raamovereenkomst bedraag € 600.000,- exclusief BTW. In het geval dit maximum wordt bereikt vóór de einddatum van de raamovereenkomst behoudt opdrachtgever zich het recht voor de raamovereenkomst te beëindigen en een nieuwe aanbesteding te starten.

Perceel 2:
De opdracht betreft het leveren van bedrijfskleding en schoeisel voor de afdeling Businesspost en kostuumdragers aan Ergon volgens de in de aanbestedingsdocumenten beschreven voorwaarden. Er is een top 14 samengesteld van de meest afgenomen artikelen en waarvoor netto prijzen worden vastgelegd.
Naast de top 14 kunnen door Ergon van opdrachtnemer eveneens andere artikelen optioneel worden afgenomen en kan gebruik gemaakt worden van de dienstverlening van opdrachtnemer zoals bedrukken en borduren. De totale geraamde waarde van deze raamovereenkomst is tussen de € 80.000,- en € 100.000,-, exclusief BTW. In het begin van de raamovereenkomst wordt door opdrachtgever nog gebruik gemaakt van een voorraad die
van de huidige leverancier wordt overgenomen. Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Dit betekent dat, indien bij de uitvoering van de opdracht het daadwerkelijk afgenomen volume achterblijft – ongeacht de mate waarin dit het geval is – dit geheel voor risico komt van de opdrachtnemer. De maximale waarde van de raamovereenkomst bedraag € 150.000,- exclusief BTW. In het geval dit maximum wordt bereikt vóór de einddatum van de raamovereenkomst behoudt opdrachtgever zich het recht voor de raamovereenkomst te beëindigen en een nieuwe aanbesteding te starten.

Ergon wenst per perceel met één inschrijver een raamovereenkomst af te sluiten. De raamovereenkomst voor zowel perceel 1 als 2 treedt in werking op 1 september 2021 en wordt aangegaan voor een periode van twee jaar. De raamovereenkomst kan eenzijdig door opdrachtgever tweemaal worden verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden voor een periode van een jaar.
Ergon heeft de intentie de volledige looptijd inclusief verlenging van de raamovereenkomst te benutten, maar laat eventuele verlenging afhangen van de geleverde prestaties, beleidsmatige ontwikkelingen en wijzigingen in wetgeving. De inschrijvingen worden, na beoordeling op de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium de economisch meest voordelige Inschrijving op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’. 

Bron: Tenderned 23 pril 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226046

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *