Bam en Spie winnen basiscontract onderhoud Noordzeekanaal – Aanbestedingsnieuws

Bam en Spie winnen basiscontract onderhoud Noordzeekanaal

Rijkswaterstaat gunt het basisonderhoudscontract Noordzeekanaal aan de combinatie SAEM, die bestaat uit BAM Infra Nederland en SPIE Nederland B.V. Onderdeel van het contract zijn alle kunstwerken in het Noordzeekanaal en de zijkanalen, waaronder het gemaal en de spuisluizen IJmuiden, sluizencomplex Schellingwoude, de Buitenhuizerbrug en de Amsterdamsebrug. Rijkswaterstaat heeft deze complexe opgave in een tweefasencontract gegund, waarbij de nadruk ligt op integrale samenwerking met de combinatie SAEM. De gunning is voor zes jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar.

©Zaz 2015

In het eerste jaar worden gezamenlijk de ambities en assetmanagement-doelstellingen voor de komende tien jaar uitgewerkt. Medio juli 2025 start de uitvoering van dit onderhoudsproject.

Het sluizencomplex bij IJmuiden, inclusief de assets in het Noordzeekanaal, is volgens RWS verouderd, waardoor er een grote en uitdagende vernieuwings- en renovatieopgave ligt. Naast grote scheepvaart maakt ook pleziervaart (aan de Amsterdam-kant) gebruik van het Noordzeekanaal.

Het basisonderhoudscontract Noordzeekanaal is een tweefasencontract. Rijkswaterstaat gaat samen met combinatie SAEM werken aan grensverleggend assetmanagement om de doelstellingen en ambities te behalen en uiteindelijk te groeien naar een ecosysteem voor een mooier Noordzeekanaal.

Frank van der Hell, projectmanager A-vaarwegen van Rijkwaterstaat:

‘De onderhoudsopgave in dit areaal is zo complex en zo groot dat we daarvoor op zoek zijn gegaan naar een andere manier van samenwerken. Die verregaande samenwerking gaan we aan met BAM en SPIE. Zij betrekken daarbij ook andere partners ter versterking van de kennis. In de eerste fase van dit tweefasencontract gaan we het basiscontract samen verder uitwerken, zodat er volgend jaar een contract ligt waarmee alle partijen tevreden zijn. En niet onbelangrijk: waarmee we in staat zijn om de complexe opgave die er ligt, aan te kunnen. Kortom, een grote kans!’

Het Noordzeekanaalgebied is een complex en economisch belangrijk gebied en loopt van IJmuiden naar Amsterdam. In dit kanaal bij IJmuiden bevindt zich het grootste gemaal van Europa, dat ervoor zorgt dat een groot gedeelte van Nederland droog blijft. Zeer belangrijk dus dat de bereikbaarheid, veilige beschikbaarheid en betrouwbaarheid van dit Noordzeekanaalgebied wordt geborgd. Door de areaalgegevens beter in kaart te brengen en de assets met achterstallig onderhoud aan te pakken, wordt het assetmanagement naar een hoger niveau gebracht. Tegelijkertijd voert SAEM de benodigde onderhoudstaken en -activiteiten uit om de belangrijke functie van dit areaal te borgen.

Een belangrijk speerpunt in het basisonderhoudscontract is datagedreven assetmanagement.

Jaap van den Elshout, asset manager van BAM Infra Nederland, en Joost Kruis, projectmanager van SPIE zien elkaars toegevoegde waarde: ‘BAM en SPIE vullen elkaar goed aan en werken beiden al jaren in dit areaal, BAM op het project zeesluis IJmuiden en SPIE vanuit het lopende contract. Binnen dit contract Noordzeekanaal vinden we elkaar op de ambitie in datagedreven assetmanagement waarin we beiden puzzelstukjes hebben om de complete puzzel te leggen. Als combinatie SAEM zetten we onze projectervaringen van de afgelopen jaren in op dit project. Daarmee geven we samen een echte boost aan de ontwikkeling op de lange termijn. We kennen het areaal inmiddels op ons duimpje. We hebben laten zien dat we de juiste kennis en kunde in huis hebben en daarmee hebben we Rijkswaterstaat overtuigd dat we dé partners op het vlak van samenwerking en assetmanagement zijn. Samen met Rijkswaterstaat zijn we klaar voor de grote en complexe opgave die voor ons ligt.’

 

Bron: Bam, 28 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *