Marktconsultatie ritregistratiesysteem Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie ritregistratiesysteem Utrecht

Foto: Pexels.com

De gemeente Utrecht heeft op 23 september 2023 in Mercell een marktconsultatie gepubliceerd omdat zij bezig is met de voorbereiding van een Europese openbare aanbesteding van een ritregistratiesysteem. Naar aanleiding van de gegeven en verzamelde antwoorden heeft de gemeente zich een redelijk beeld kunnen vormen van hoe de markt voor ritregistratiesysteem eruit ziet. Echter, er ontbreekt nog enige informatie m.b.t. de scope van de oplossing, de performance en de aanbesteding, om zo goed mogelijk de opdracht te beschrijven en om een juiste inkoopstrategie en aanbestedingsprocedure te kiezen. De gemeente heeft er daarom voor gekozen een vervolg te geven aan de eerder gehouden marktconsultatie in de vorm van een tweede ronde door het stellen van schriftelijke aanvullende vragen.

Het doel van de vervolgmarktconsultatie is om aanvullende informatie te krijgen ten aanzien van de scope van de oplossing, de performance en de aanbesteding:
1. Het leveren van de hardware oplossing voor de voertuigtelematica oplossing en het optioneel eenmalig installeren hiervan in de voertuigen;
2. Het leveren en inrichten van saas software voor de ritregistratie volgens de eisen van de belastingdienst;
3. Het leveren en inrichten van saas software voor het gebruiksvriendelijk reserveren van (pool) auto’s. In eerste instantie zal de saas software voor reservering van pool auto’s door een beperkt aantal medewerkers worden gebruikt;
4. Het opleveren van de dashboards;
5. Het onderhouden van de hardware oplossing en optioneel installeren in nieuwe voertuigen tijdens de contractperiode;
6. Te toetsen of er in markt van ritregistratie-oplossingen voldoende gekwalificeerde animo is voor deelname aan een eventueel later te starten formele aanbesteding;

Deze marktconsultatie bestaat uit één open, schriftelijke ronde. Bij de marktconsultatie documenten vindt u een invulformulier met vragen als bijlage. De gemeente nodigt u graag uit om deze vragenlijst in te vullen en om deze als (Word)bijlage via een bericht in het aanbestedingsplatform aan de gemeente toe te sturen.

Bron: Tenderned dinsdag 28 mei mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/337743

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 29 mei 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *